Sofia Lingman
Sofia Lingman

Sofia Lingman

Luleå

Jag är systemansvarig (objektansvarig) för förvaltningsobjektet Ekonomistyrning. Förvaltningsobjektet omfattar system som på olika sätt stödjer det ekonomiadministrativa arbetet bl.a. ekonomisystemet Agresso, beställningssystemen Agresso Inköp och Wisum, inventariehållningssystemet RegitWise, upphandlingssystemet Amesto samt olika system för försäljning och betalningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med IT-systemansvarig
  • Rapportera avvikelser till styrgruppen
  • Föredra ärenden utom förvaltningsplan för styrgruppen
  • Ställa krav på berörda projekt ur ett verksamhetsperspektiv
  • Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter i förvaltningsplanen samt vid behov starta nya
  • Utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet
  • Upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner
  • Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till IT-systemansvarig
  • Leda förvaltningsgruppsmöten
  • Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv