Sofia Nordqvist
Sofia Nordqvist

Sofia Nordqvist

sofia.nordqvist@ltu.se
0920-493268
A3206a Luleå

Sedan mars 2015 arbetar jag som doktorand på ämnet Entreprenörskap och Innovation.

Bakgrund: Civilingenjör Industriell ekonomi, LTU (2005), Forskningsingenjör LKAB (2005-2015). 

Forskning: Jag kommer att titta på nätverk kring offentligt finanserade pilot- och demonstrationsanläggningar och deras roll i teknologiska innovationssystem.

 

 

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Crossing the biorefinery valley of death? (2018)

A role-based typology for understanding actor networks ability to overcome barriers in sustainability transitions
Mossberg. J, Söderholm. P, Hellsmark. H, Nordqvist. S
Environmental Innovation and Societal Transitions, ISSN: 2210-4224, Vol. 27, s. 83-101
Artikel i tidskrift

Knowledge types to progress the development of sustainable technologies (2018)

A case study of Swedish demonstration plants.
Nordqvist. S, Frishammar. J
The International Entrepreneurship and Management Journal, ISSN: 1554-7191
Artikel i tidskrift

From customer understanding to product understanding (2016)

Collaboration with industrial lead users in a B2B context
Tottie. M, Lager. T, Nordqvist. S
Journal of Business Chemistry, ISSN: 1613-9615, Vol. 13, nr. 2, s. 64-79