Karin Soini
Karin Soini

Karin Soini

Institutionsadministratör
Luleå tekniska universitet
VSS TVM
Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Karin.Soini@ltu.se
0920-491684
E116A Luleå

Som institutionsadministratör på TVM arbetar jag främst med personaladministration som exempelvis:

  • Anställningsförordnanden
  • Stöd vid rekryteringar
  • Arvoden
  • Prefektbeslut
  • Nyanställda
  • Reseräkningar

Jag arbetar även med institutionens diarium, posthantering och kan även hjälpa till med frågor kring Migrationsverket och Skatteverket.