Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Som institutionsadministratör på TVM arbetar jag främst med personaladministration som exempelvis:

  • Anställningsförordnanden
  • Stöd vid rekryteringar
  • Arvoden
  • Prefektbeslut
  • Nyanställda
  • Reseräkningar

Jag arbetar även med institutionens diarium, posthantering och kan även hjälpa till med frågor kring Migrationsverket och Skatteverket.