Dummy image
Dummy image

Solange Perdahl

Luleå

Mina verksamhetsområden

Idag har jag förmånen att arbeta inom det allmänpedagogiska och det specialpedagogiska området, vilket jag ser som ett villkor för att verka för en skola för alla där alla elever ses som resurser.  Mina arbetsuppgifter består idag främst av

Mina arbetsuppgifter består av

- kursansvarig  och kursledare för  specialpedagogik   A, B och specialpedagogik 3
- sammankallande för studiesociala gruppen
- handledare för examensarbeten
- doktorandstuderande 

Mina avklarade forskarkurser (poäng)

Organisation och diskurs (7,5hp )            2007-2007

Narratives( 7,5hp )                                  2007-2007

Pedagogik som vetenskap del I  (7,5hp ) 2005-2006

Pedagogik som vetenskap del II (7,5hp)  2005-2006

Pedagogik som vetenskap del III (7,5hp ) 2007-2007

Lärande som vetenskap del I  (7,5hp)       2005-2006

Lärande som vetenskap del II  (7,5hp )      2006-2006

Tillgodoränande av filosofiemagister examen i specialpedagogik  (15hp)