$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Mina primära ansvarsområden är arkivering av forskningsdata och forskningsprojekt, systemadministration av informationshanteringssystemet Platina, och upprättande av dokumenthanteringsplaner .

Jag kan också svara på de flesta frågor om offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering i allmänhet, och bevarande av elektroniska handlingar.