$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Inledning och syfte

Syftet med projektet är att studera och etablera relationer mellan faskompositioner och lokalisering och frakturfelbeteende i ett borlegerat stål. Det studerade stålmaterialet används för ultrahöghållfasta komponenter inom bilindustrin. Den ökade efterfrågan på lätta lösningar inom bilstruktur har som drivkrafter omsorg om miljön och klimatet samt säkerhetsaspekter. Kunskap och närvaro av metoder för skada förutsägelser i t.ex. krocksäkerhetsanalyser är nödvändiga förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av ultrahöghållfast material i bilens strukturer.

Bilstrukturer är oftast punktsvetsade. Den punktsvetsade processen leder ofta till olika mikrostrukturer i närheten av svetsen. Variationen beror på olika temperaturhistorier i omkrets av punktsvetsarna under svetsprocessen. På grund av temperaturhistorian är materialets egenskaper förväntat att variera i närheten av punktsvetsen.

Baserat på tidigare forskning och experimentella resultat är syftet att utveckla en brottmodell av punktsvetsar i borlegerade komponenter som kan förutsäga brottfel i den värmepåverkade zonen. Dessutom är avsikten att utveckla en detaljerad submodel av en punktsvets med resulterande mikrostruktur från svetsprocessen.

Industriell samverkan

Forskningsprojektet "Modellering av felkriterier baserade på mikrostrukturevolution i borlegerade stålkomponenter" (Optus 2) är ett samarbete mellan Gestamp Hardtech, Volvo Personvagnar, Ford Forschungszentrum i Aachen och Avdelningen för Hållfasthetslära vid Tekniska universitetet i Luleå.