Stefan Linde
Stefan Linde

Stefan Linde

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Stefan Linde är forskare vid den statsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska Universitet. Hans forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan teorier om kollektivt agerande, politiskt beteende och politisk kommunikation.  Han är särskilt intresserad av att förstå hur (politisk) kommunikation påverkar individers inställning till att samarbeta i storskaliga kollektiva dilemman. På ett empiriskt plan fokuserar hans forskning på miljö- och klimatpolitiska styrmedel. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Climate policy support under political consensus (2018)

exploring the varying effect of partisanship and party cues
Linde. S
Environmental Politics, Vol. 27, nr. 2, s. 228-246
Artikel i tidskrift

Testing the Importance of Individuals’ Motives for Explaining Environmentally Significant Behavior (2017)

Jagers. S, Linde. S, Martinsson. J, Matti. S
Social Science Quarterly, Vol. 98, nr. 2, s. 644-658
Artikel i tidskrift

State of the world’s nonfuel mineral resources (2013)

supply, demand, and socio-institutional fundamentals
Poulton. M, Jagers. S, Linde. S, Zyl. D, Danielson. L, Matti. S
Annual Review Environment and Resources, Vol. 38, s. 345-371