Stefan Linde
Stefan Linde

Stefan Linde

Forskare
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
stefan.linde@ltu.se
0920-492807
A327 Luleå

Stefan Linde är forskare vid den statsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska Universitet. Hans forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan teorier om kollektivt agerande, politiskt beteende och politisk kommunikation.  Han är särskilt intresserad av att förstå hur (politisk) kommunikation påverkar individers inställning till att samarbeta i storskaliga kollektiva dilemman. På ett empiriskt plan fokuserar hans forskning på miljö- och klimatpolitiska styrmedel. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Climate policy support under political consensus (2018)

exploring the varying effect of partisanship and party cues
Linde. S
Environmental Politics, ISSN: 0964-4016, Vol. 27, nr. 2, s. 228-246
Artikel i tidskrift

Political communication and public support for climate mitigation policies (2018)

a country-comparative perspective
Linde. S
Climate Policy, ISSN: 1469-3062, Vol. 18, nr. 5, s. 543-555
Artikel i tidskrift

Testing the Importance of Individuals’ Motives for Explaining Environmentally Significant Behavior (2017)

Jagers. S, Linde. S, Martinsson. J, Matti. S
Social Science Quarterly, ISSN: 0038-4941, Vol. 98, nr. 2, s. 644-658
Artikel i tidskrift

State of the world’s nonfuel mineral resources (2013)

supply, demand, and socio-institutional fundamentals
Poulton. M, Jagers. S, Linde. S, Zyl. D, Danielson. L, Matti. S
Annual Review Environment and Resources, ISSN: 1543-5938, Vol. 38, s. 345-371