Hoppa till innehållet
Stefan Marklund
Stefan Marklund

Stefan Marklund

Konsult
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Stefan Marklund har sedan början av 70-talet verkat inom såväl offentlig som privat VA-verksamhet, de senaste tre decennierna i huvudsak som kommunalt VA-ansvarig och också som ledamot och ledare i varierande intressent/beslutsorgan. Stefan forskningsbakgrund omfattar avloppsrening och slambehandling i subarktiskt/kallt klimat. Han avlade examen på  licentiatnivå 1997. Med start år 2008 var Stefan med och initierade det som sedermera blev klustersatsningen Dag&Nät vid LTU, så småningom från år 2013 i rollen som deltidsverksam projektledare vid avdelning VA-teknik LTU.

Stefan har under åren 2010-2017 verkat som ordförande i styrgruppen för Dag&Nät, på uppdrag av medstiftaren Luleå kommun, samt som delprojektledare bl a i ett treårigt projekt som handlar om urban snöhantering och snöuppläggning på land respektive vatten. Hans övergripande uppdrag är att med sin kunskap om kommunal VA-verksamhet och offentliga myndigheter stödja pågående projekt och söka nya samarbeten.

Publikationer

Rapport

Markbaserad rening - design, funktion och bedömningkriterier vid tillsyn (2021)

Herrmann. I, Marklund. S, Englund. M, Ljung. E, Hedström. A
Artikel i tidskrift

Underground pipelines and railway infrastructure (2020)

failure consequences and restrictions
Garmabaki. A, Marklund. S, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U
Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 16, nr. 3, s. 412-430
Konferensbidrag

A Survey on Underground Pipelines and Railway Infrastructure at Cross-Sections (2019)

Garmabaki. A, Kumar. U, Thaduri. A, Hedström. A, Laue. J, Marklund. S, et al.
Ingår i: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL 2019), s. 1094-1101, Research Publishing Services, 2019