Skip to content
Dummy image
Dummy image

Stina Johansson

PhD Student
Luleå University of Technology
Human Work Science
Department of Social Sciences, Technology and Arts

Publications

Article in journal

If you can’t beat them, join them? (2013)

The Swedish trade union movement and lean production
Johansson. J, Abrahamsson. L, Johansson. S
Journal of Industrial Relations, Vol. 55, nr. 3, s. 445-460
Chapter in book

Lean och den svenska fackföreningsrörelsen (2013)

ett tudelat förhållande
Johansson. S
Part of: Lean i arbetslivet
Article in journal

Researching lean (2012)

Methodological implications of loose definitions
Brännmark. M, Langstrand. J, Halvarsson. A, Johansson. S, Abrahamsson. L, Winkel. J
Quality Innovation Prosperity, Vol. 16, nr. 2, s. 35-48
Report

Framtidsfabriken (2011)

En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin
Wikberg-Nilsson. Å, Abrahamsson. L, Fältholm. Y, Johansson. B, Johansson. J, Johansson. S, et al.