Hoppa till innehållet
Stina Rutberg
Stina Rutberg

Stina Rutberg

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
stina.rutberg@ltu.se
0920-493225
S115 Luleå

Biträdande professor i fysioterapi

PRESENTATION AV MIG SJÄLV

Jag är filosofie doktor och biträdande professor i Fysioterapi och arbetar som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet. Jag undervisar vid fysioterapiprogrammet på grund och avancerad nivå. Jag är även utbildningsledare för forskarutbildning på Institutionen för hälsa, lärande och teknologi och är ledamot i institutionens ledningsgrupp. 

 

FORSKNING

Jag disputerade i sjukgymnastik 2013 med avhandlingen "Striving for control and Acceptance to feel well - experiences of living with migraine and attending physical therapy". Min forskning idag handlar främst om att främja barn och ungdomars hälsa och fysiska aktivitet och där jobbar jag nu framförallt med ett projekt som ska öka barns aktiva skoltransporter (www.ltu.se/aktivaskoltransporter). Jag har även medverkat i forskning kring utvecklande av rehabilitering inom äldrevården och användningen av användarvänlig IKT inom kommunal rehabilitering.

Forskning kring aktiva skoltransporter

Mössor (5).jpg
Aktiva skoltransporter

Projektet Aktiva skoltransporter startade 2016 och har hitintills attraherat mer än 30 miljoner i externfinansiering. Projektet använder sig av empowerment och gamification för att främja hållbarheten och motivationen till ökad fysisk aktivitet och i förlängningen även påverka hälsa och lärande. Förutom hälsoeffekterna så medför även projektet effekter på trafiksäkerhet kring skolorna och minskade utsläpp av bilar. För så små barn är det föräldrarna som bestämmer om barnen får gå och cykla till skolan och därför har vi satt stort fokus på föräldrarnas attityder till aktiva skoltransporter. 

Pilotprojektet har resulterat i ett stort antal  vetenskapliga artiklar samt stor mediauppmärksamhet. 

De viktigaste resultaten är: 

  • Eleverna blir redo för skolan (kommer i tid och har ökad koncentrationsförmåga)
  • Gamification ökar motivationen hos eleverna
  • Integrerat lärande genom uppdrag på vägen till skolan ger möjlighet till "real-life" lärande
  • Föräldrarnas attityder och de rådande normerna i samhället är viktiga för den framtida utvecklingen av antalet barn som använder aktiva transporter. 
  • För barnen är gemenskap viktigt för att öka motivation till aktiva transporter
  • Föräldrars oro kan minskas genom barnens entusiasm och att de visar för föräldrarna att de kan hantera den aktiva resan.  

 

Forskning kring användarvänlig IKT i kommunal rehabilitering

Min forskning omfattar även användarvänlig informations-och kommunikationsteknik (IKT) inom äldrevården och där använder vi oss av deltagande forskningsmetoder. Vi har ett pågående projekt där fysioterapeuter och arbetsterapeuter ger rehabiliterande åtgärder på distans till ett antal . Genom att använda deltagande forskning så är vårdgivare och deltagare med och påverkar hur forskningen ska genomföras. Vi hoppas på detta sätt kunna få en modell för hur förändringar inom vården med IKT kan implementeras på ett hållbart och användarvänligt sätt.

UTBILDNING

Fysioterapeutprogrammet

På fysioterapiprogrammet undervisar jag mest i kursen "Bedömning, interaktion och intervention I" där jag har många moment i ledundersökning i termin 3 och jag är även huvudansvarig och ensam lärare för kursen  "Grundläggande akupunktur" i termin 6. Jag examinerar studenter på VFU och handleder och examinerar C-uppsatser.

Master utbildningen Fysioterapi

Jag undervisar och examinerar masterkursen "Design och tillämpning av kvalitativa metoder" 7,5 hp . Jag undervisar också i den kvalitativa delen av "Design och tillämpning av vetenskaplig metod" 3,5hp i OMT master utbildningen. Jag handleder även masteruppsatser

Handledning

Jag är huvudhandledare för Hanna Forsberg och biträdande handledare för Eva Savolainen sedan februari 2019 inom området barns fysiska aktivitet (aktiva skoltransporter). Jag har varit  biträdande handledare för Jenni Riekkola som doktorerat inom arbetsterapi, i området pars delaktighet inom korttidsvård. Jenni disputerade Juni 2019.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Aftonbladet Debatt: Föräldrar, våga låta era barn cykla till skolan (2023)

Kluft. C, Lindqvist. A, Rutberg. S, Hasselberg. P
Aftonbladet, Vol. september, nr. 11
Artikel i tidskrift

Basic psychological need satisfaction in active commuting to and from school BPNS-ACS(SWE) (2023)

Burgueño. R, Lindqvist. A, Nyberg. L, Chillon. P, Rutberg. S
Journal of Transport and Health, Vol. 30
Artikel i tidskrift

Children's intervention participation is associated with more positive beliefs towards active school transportation among parents (2023)

Forsberg. H, Rutberg. S, Nyberg. L, Lindqvist. A
Health Promotion International, Vol. 38, nr. 2
Artikel i tidskrift

DN Debatt: Sluta skjutsa barnen till skolan - hälsa går före rädsla (2023)

ten Berg. H, Klüft. C, Lindqvist. A, Nilsson. P, Niska. A, Rutberg. S, et al.
Dagens Nyheter. (DN), nr. 2023-02-18
Artikel i tidskrift

Making the right decision for our children's future: Parents' perceptions of active school travel in disadvantaged neighborhoods (2023)

Nyström. M, Henriksson. M, Lindqvist. A, Rutberg. S
Journal of Transport and Health, Vol. 30