Stina Thunberg
Stina Thunberg

Stina Thunberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
stina.thunberg@ltu.se
0920-493176
D2127 Luleå

Avatarer, fiction, spelifiering, läsande och skrivande är mina intresseområden

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, religion och svenska som andraspråk. 2015 blev jag antagen som doktorand och ingår som forskarstuderande i forskarskolan SPLIT – ”Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet

Den läsande avataren

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur avataren kan användas i skolans litteraturundervisning för elever som läser svenska eller svenska som andraspråk. Avatar är sanskrit och betyder nedstigande, i detta fall syftar det på en digital identitet. Tekniken har kommit in i skolan medan det saknas ämnesdidaktik för hur tekniken ska möjliggöra nya sätt att lära. Därför har jag designat ett undervisningsupplägg för svenskundervisningen modiferat för olika målgrupper: elever i grundskola och gymnasium som läser svenska eller svenska som andraspråk. Designen använder spelelementen avatarer och erfarenhetspoäng i syfte att engagera eleverna till läsning och kreativt skrivande. Eleverna läser Herr Arnes Penningar av Selma Lagerlöf och skapar sig en avatar, en bi-karaktär, som stiger ner i berättelsen. 

Språkutvecklande arbetssätt

Jag arbetade tidigare som lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, förstelärare sen april 2014. I både svenska som andraspråk och matematik använde jag bloggen i undervisningen som ett verktyg för språk- och kunskapsutveckling. I kurserna på grundläggande nivå, där cirka 95 procent är flerspråkiga och kortubildade, utvecklade jag undervisningen i matematik. Det språkinriktade arbetssätt som jag utvecklade tillsammans med matematiklärare resulterade i boken Räkna med språk – verktyg för en språkinriktad undervisning, utgiven på Hallgren & Fallgren 2014. På Svenska som andraspråkssymposium 2015 föreläste jag om "Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen".

 

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

The reading avatar (2018)

Reimagine the imaginative through reading and writing
Thunberg. S
Paper presented at : The international conference Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives will be held at Stockholm University during June 18-20, 2018
Konferensbidrag

Den läsande avataren (2017)

Thunberg. S
Paper presented at : NNMF 6 - Boundary Students in Nordic L1 subjects, Denmark, Odense, 30 Nov - 1 Dec 2017
Konferensbidrag

Didactic design: reading through the eyes of the avatar (2017)

Thunberg. S
Paper presented at : 11th conference of the International Association for Research in L1 Education Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education, ARLE 2017, Tallinn University, June 15-17, 2017
Kapitel i bok, del av antologi

Matematikkursen som gör eleven till resursen (2016)

Thunberg. S, Sundström. B, Vennberg. A
Ingår i: Flerspråkighet som resurs
Konferensbidrag

Spelet om fiktionen (2016)

En didaktisk design av en spelifierad läsundervisning med inslag av fan fiction
Thunberg. S
Ingår i: SMID 12 TEXTKULTURER, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, 2016