Mario Storga
Mario Storga

Mario Storga

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
mario.storga@ltu.se
A 3535 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

A state-transition model of team conceptual design activity (2019)

Martinec. T, Škec. S, Horvat. N, Štorga. M
Research in Engineering Design, Vol. 30, nr. 1, s. 103-132
Artikel i tidskrift

Determining the Life Cycle Phase of a Technology Based on Patent Data (2019)

Smojver. V, Štorga. M, Potočki. E
Technical Gazette, Vol. 26, nr. 1, s. 222-229
Artikel i tidskrift

Process Modularity Over Time (2019)

Modeling Process Execution as an Evolving Activity Network
Parraguez. P, Piccolo. S, Perišić. M, Štorga. M, Maier. A
IEEE transactions on engineering management
Artikel i tidskrift

The dynamics of design (2019)

exploring heterogeneity in meso-scale team processes
Cash. P, Škec. S, Štorga. M
Design Studies, Vol. 64, s. 124-153
Artikel i tidskrift

Agent-Based Modelling and Simulation of Product Development Teams (2018)

Perišić. M, Štorga. M, Podobnik. V
Technical Gazette, Vol. 25, nr. 2, s. 524-532