Hoppa till innehållet
Mario Storga
Mario Storga

Mario Storga

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
mario.storga@ltu.se
A 3535 Luleå

Mario Štorga är professor och ordförande för design och produktutveckling vid universitetet i Zagrebs fakultet för maskinteknik och sjöarkitektur (UNIZG FSB) (www.cadlab.fsb.hr) och sedan 2015 gästprofessor i forskningsämnet produktinnovation vid Luleå Tekniska Universitet. Han har varit den ledande forskaren för flera forskningsprojekt inom EUREKA, ERASMUS+ och Croatian National Science Foundation. Han är medlem i Design Society (www.designsociety.org) (sedan 2021 har han blivit invald i styrelsen). Mario har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar (tidskrift och konferens), över 50 industrirapporter och tre patent. Han var gästforskare och bjöds in som talare för ett flertal akademiska och industriella workshops och seminarier i Kroatien och utomlands. Han är ordförande för konferens- och program för den internationella serien av konferensen DESIGN som hålls vartannat år i Kroatien.
Marios forskningsintressen inkluderar produktutvecklingsmetoder, produktlivscykelhantering, produkt- och designprocess formell modellering, ingenjörsdesignontologi, teori om tekniska system, design under osäkerhet, kunskapshantering, strukturering och visualisering av informationsutveckling, komplexitetshantering, innovationshantering, lagarbetesmodellering och simulering, datadriven design och systemteknik.

Publikationer

Konferensbidrag

Designing for Legal Practitioners: Lessons Learned from Legal Tech Development and Implementation (2023)

Đurić. M, Martinec. T, Porobija. M, Štorga. M
Ingår i: Proceedings of the Design Society, ICED 2023, s. 1377-1386, Cambridge University Press, 2023
Konferensbidrag

The Emergence and Impact of Synchrony in Design Teams: A Computational Study (2023)

Perišić. M, Štorga. M, Gero. J
Ingår i: Proceedings of the Design Society, ICED 2023, s. 3385-3394, Cambridge University Press, 2023
Artikel, forskningsöversikt

Agent-Based Modelling: Parallel and Distributed Simulation of Product Development Team (2022)

Čeh. I, Štorga. M, Delač. G
Ingår i: Technical Gazette
Artikel i tidskrift

Challenges of Utilizing Sensor Data Acquired by Smart Products in Product Development Activities (2022)

Lukačević. F, Škec. S, Martinec. T, Štorga. M
Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 19, nr. 4, s. 165-187
Kapitel i bok, del av antologi

Dynamics and Emergence (2022)

Case Examples from Literature
Mansouri. M, Štorga. M
Ingår i: Handbook of Engineering Systems Design