Caroline Strömberg
Caroline Strömberg

Caroline Strömberg

Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Forskningsprojekt

Licentiatuppsats om etik och normkonflikter i lagen

VR-projektet Utbildning för delaktighet - Att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada

Mistra-programmet Future Forests

 

På LTU-nyheter

Konferens ger plats för doktorander

Samtal som går på djupet

Svenska Hjältar gör lärare modigare

Festival för filmsugna filosofiintresserade

 

Publikationer

Konferensbidrag

Mental well-being and philosophy for persons with acquired brain injuries (2017)

Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Gardelli. Å, Strömberg. C
Paper presented at : 18th ICPIC Conference: Family resemblances, Madrid, Spain, June 28 – July 1, 2017
Konferensbidrag

Presentation av licentiatavhandlingen ”Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning” (2017)

Strömberg. C
Ingår i: The Philosophy Days in Uppsala / Filosofidagarna i Uppsala 25—27 August 2017, Book of abstracts, 2017
Konferensbidrag

Research methods for the Swedish research project Education for Participation  (2017)

Philosophizing back a ‘new’ life after acquired brain injury
Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Gardelli. Å, Strömberg. C
Paper presented at : 18th ICPIC Conference: Family Resemblances, Madrid, Spain, June 28 – July 1, 2017
Licentiatavhandling, sammanläggning

Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning (2016)

Strömberg. C