Caroline Strömberg
Caroline Strömberg

Caroline Strömberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Forskningsprojekt

Licentiatuppsats om etik och normkonflikter i lagen

VR-projektet Utbildning för delaktighet - Att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada

Mistra-programmet Future Forests

 

På LTU-nyheter

Konferens ger plats för doktorander

Samtal som går på djupet

Svenska Hjältar gör lärare modigare

Festival för filmsugna filosofiintresserade

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Implementing Plant Health Regulations with Focus on Invasive Forest Pests and Pathogens (2018)

Examples from Swedish Forest Nurseries
Keskitalo. E, Strömberg. C, Pettersson. M, Johanna. B, Klapwijk. M, Oliva Palau. J, et al.
Ingår i: The Human Dimensions of Forest and Tree Health
Kapitel i bok, del av antologi

Research Methods in the Swedish project Education for Participation (2018)

Philosophizing back a ‘New’ Life After Acquired Brain Injury
Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C, Gardelli. Å
Ingår i: Parecidos de familia
Kapitel i bok, del av antologi

Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada (2018)

Gardelli. Å, Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Jacobsson. L, Strömberg. C
Ingår i: Resultatdialog 2018
Konferensbidrag

Mental well-being and philosophy for persons with acquired brain injuries (2017)

Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Gardelli. Å, Strömberg. C
Paper presented at : 18th ICPIC Conference: Family resemblances, Madrid, Spain, June 28 – July 1, 2017
Konferensbidrag

Presentation av licentiatavhandlingen ”Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning” (2017)

Strömberg. C
Ingår i: The Philosophy Days in Uppsala / Filosofidagarna i Uppsala 25—27 August 2017, Book of abstracts, 2017