Suchandra Sar
Suchandra Sar

Suchandra Sar

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
suchandra.sar@ltu.se
0920-491013
F1301B

Publikationer

Artikel i tidskrift

Characterization of Double Leached Waelz Oxide for Identification of Fluoirde Mineral (2019)

Sar. S, Sundqvist Ökvist. L, Sparrman. T, Engström. F, Samuelsson. C
Metals, Vol. 9, nr. 3