Hoppa till innehållet
Sumeet Gajanan Satpute
Sumeet Gajanan Satpute

Sumeet Gajanan Satpute

Postdoktor
Luleå tekniska universitet
Robotik och artificiell intelligens
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik

Jag är postdoktor vid gruppen Robotik och artificiell intelligens. Min nuvarande forskning fokuserar på bildning av flera rymdfarkoster och autonoma planetariska utforskningar med flera agenter. Jag fick doktorsexamen examen från Onboard Space Systems-gruppen, Kiruna, och magisterexamen i elektroteknik med inriktning mot styrsystem från Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI), Indien.

 

Projekt

 1. AERO-TRAIN är ett Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) - European Training Network (ETN)-projekt, som syftar till att utveckla areial robotteknologi för säker inspektion och underhåll av civila och industriella infrastrukturer. Projektet fokuserar på att utveckla kontrollmetoder för att förbättra tillförlitlig fjärrmanövrering av UAV manipulatorerna på avlägsna platser. Vi fokuserar på att utveckla ett utökat verklighetsbaserat gränssnitt som möjliggör enkla, exakta och säkra samarbetsoperationer mellan människa och maskin. Dessutom strävar vi också efter att utveckla robusta kontrollsystem mot varierande tidsfördröjningar som är nödvändiga för fjärroperationer.

 2. UNIVERSEH-European Space University for Earth and Humanity: Det är en allians mellan fem universitet i Europa för att utveckla ett nytt sätt att samarbeta inom rymdområdet, inom det nya initiativet "European Universities" som främjas av Europeiska kommissionen.

 3. OPTACOM-Optimized and Autonomous Constellation Orbit Management är ett industrikonsortium som leds av OHB Sweden, medan övriga deltagare är OHB systems, DLR  och Luleå tekniska universitet. Projektet fokuserar på att utveckla en decentraliserad orbit control management-algoritm för stora satellitkonstellationer för att utföra ett antal autonoma uppgifter såsom orbitinitiering (fasning) efter lansering och tidig omloppsfas, stationshållning och kollisionsundvikande.

 4. RIT2021 (2015-2021) är ett EU-finansierat samarbetsprojekt med målet att skapa hållbar tillväxt i Norrbottensregionen och stärka dess roll som Sveriges ledande rymdregion. Mitt deltagande skedde genom ett FoU-projekt 'Guidance and Control for Multiple Spacecraft Formation' som också var i samarbete med OHB Sweden. Huvudsyftet med detta arbete var att utveckla säkra och bränsleeffektiva kontrollalgoritmer för flyguppdragen i rymdfarkostformationen samt att studera hur man kan främja den verkliga användningen av formationsflygning för framtida rymdutforskningar (link).

 

Undervisning

Jag har varit delaktig i kursutveckling aktiviteter för R7030R-kursen samt varit delaktig i utformningen av det nya utbildningsbaserade masterprogrammet.

Lärarassistent

R7030R Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster: Hösten 2020, 2021.

 

Handledare 

 

PhD (Biträdande handledare) 

 1. Vignesh Kottayam Viswanathan: Autonomous visual inspection in extreme environments 
 2. Achilleas Seisa: Augmented reality for enhancing semi-autonomous remote aerial manipulation 
 3. Viswa Narayanan Sankaranarayanan: Drone based Robust Control Schemes against varying time delays 

 

Masters Thesis

 • Federico Gatti: Docking strategies for floating platform
 • Frank Fourlas (University of Patras): Advanced control techniques for collaborative satellites
 • Fadel Chams: Collision Avoidance for small spacecrafts in LEO
 • Vignesh Kottayam Viswanathan: Cooperative navigation in space in-proximity of small bodies
 • Enrico Giacomini: Design, modelling and control of a thrust based UAV

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

A Survey on Control Design Approaches for Remotely Operated UAVs (2022)

Sankaranarayanan. V, Satpute. S, Nikolakopoulos. G
Ingår i: 2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), s. 389-395, IEEE, 2022
Artikel i tidskrift

Adaptive Robust Control for Quadrotors with Unknown Time-Varying Delays and Uncertainties in Dynamics (2022)

Sankaranarayanan. V, Satpute. S, Nikolakopoulos. G
Drones, Vol. 6, nr. 9
Konferensbidrag

An Edge Architecture Oriented Model Predictive Control Scheme for an Autonomous UAV Mission (2022)

Seisa. A, Satpute. S, Lindqvist. B, Nikolakopoulos. G
Ingår i: 2022 IEEE 31st International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), s. 1195-1201, IEEE, 2022
Artikel i tidskrift

An Edge-Based Architecture for Offloading Model Predictive Control for UAVs (2022)

Seisa. A, Satpute. S, Lindqvist. B, Nikolakopoulos. G
Robotics, Vol. 11, nr. 4
Konferensbidrag

Comparison between Docker and Kubernetes based Edge Architectures for Enabling Remote Model Predictive Control for Aerial Robots (2022)

Seisa. A, Satpute. S, Nikolakopoulos. G
Ingår i: IECON 2022 – 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE, 2022