Sumeet Gajanan Satpute
Sumeet Gajanan Satpute

Sumeet Gajanan Satpute

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Rymdtekniska system
Rymdteknik
Institutionen för system- och rymdteknik

Sumeet Gajanan Satpute är en Ph.D. student vid Luleå tekniska universitet (LTU). För närvarande arbetar han under överinseende av professor Reza Emami, ordförande professor i gruppen Onboard Space Systems i departementet för datavetenskap, system- och rymdteknik. Hans forskning är inriktad på flera rymdskepp formation kontroll och autonoma samlokalisering av geostationära satelliter i samarbete med OHB, Sverige.

Sumeet fått sin Masters examen i elektroteknik med inriktning mot styrsystem bildar Veermata Jijabai Teknologisk Institut (VJTI), Bombay. Hans mästare "forskning var inriktad på icke-linjär styrning av underaktuerade mekaniska system. Efter mästare han arbetade som lektor vid Institutionen för systemteknik, VJTI. Under vilken han också i samband med forskning på Centre of Excellence (CoE) i komplexa och olinjära dynamiska system (CNDS) grupp på VJTI.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Concurrent co-location maneuver planning for geostationary satellites (2018)

Satpute. S, Emami. R
Acta Astronautica, ISSN: 0094-5765
Konferensbidrag

Concurrent Manuever Planning for Geostationary Satellites (2018)

Satpute. S, Emami. R
Ingår i: 2018 IEEE Aerospace Conference, IEEE Computer Society, 2018
Konferensbidrag

Optimal maneuver planning for the co-location of geostationary satellites (2018)

Satpute. S, Emami. R
Paper presented at : 4th IAA Conference on Dynamics and Control of Space Systems, DYCOSS 2018; Changsha; China; 21-23 May 2018