Hoppa till innehållet
Suna Ekin Kali
Suna Ekin Kali

Suna Ekin Kali

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
suna.ekin.kali@ltu.se
0920-492388
T3020 Luleå

Suna Ekin Kali anställdes som doktorand i VA-teknik i april 2022.

Hennes forskning fokuserar på att undersöka dagvattnets påverkan på recipienten och modellering av dagvattenkvalitet.
Suna kommer att provta recipienter på tre orter med olika befolkningstäthet i Sverige för att undersöka avrinningens påverkan på vattenkvalitet. Proverna kommer att analyseras för mikroplast, metaller, näringsämnen, PAH, PFA, ftalater, tennorganiska föreningar, alkylfenoler samt pH, konduktivitet, grumlighet och suspenderade fasta ämnen.

Dessutom kommer hon att medverka i ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att undersöka olika scenarier för hållbar dagvattenhantering med blågrön infrastruktur.

Suna har en M.Sc. i miljöteknik med fokus på miljömodellering och vattenresurser från Drexel University, Philadelphia, USA. 

Forskningsprojekt