Hoppa till innehållet
Susanna Leijonhufvud
Susanna Leijonhufvud

Susanna Leijonhufvud

Postdoc
Luleå tekniska universitet
Piteå

Disputerade vid Musikhögskolan, Luleå Tekniska Universitet med avhandlingen Liquid Streaming - the Spotify Way to Music den 9 februari 2018.

Har avlagt licentiatexamen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2011 med licentiatavhandlingen Sångupplevelse - en klingande bekräftelse på min existen i världen.

Är sedan 2018 medlem i Miracs styrelse.  Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center, www.mirac.se

Deltar i det interdisciplinära forskningsprojectet Evolving Bildung in the nexus of streaming services, art and users - Spotify as a case finansierat av Wallenbergstiftelsen.

Arbetar vid Musikhögskolan i Piteå så väl som vid Kungl. Muskihögskolan i Stockholm.

Ansvarig för utvecklandet av Bedömningsstöd i Musik för årskurs 6, 2012 för Skolverket.

Har även intresserat mig för filosofi och musik och publicerat artiklar och bokkapitel rörande musikens tidsaspekter och förutsättningar för hur musik som konst kan emmanera i musikpedgagogiska sammanhang.