Susanne Liminga
Susanne Liminga

Susanne Liminga

Upphandlingschef
Luleå tekniska universitet
Universitetskansliet
Verksamhetsstöd
susanne.liminga@ltu.se
0920-492098
B260 Luleå

Jag arbetar med upphandling av alla slag, både varor och tjänster, främst gentemot Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, SBN

Målet är att göra goda affärer både för LTU och leverantörer i såväl ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Upphandling är ett strategiskt område där Lagen om offentlig upphandling, LOU, ständigt förändras, bl a genom de nya EU-direktiv som trädde i kraft den 1 januari 2017. 

Kontakta mig så berättar jag gärna mer om den goda affären, svarar på avtalsfrågor eller hjälper dig med att genomföra en annonserad upphandling eller en direktupphandling.