Dummy image
Dummy image

Bo Svedberg

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Luleå

Mobile:                    +46 730 300 410