Hoppa till innehållet
Sverker Jullander
Sverker Jullander

Sverker Jullander

Professor
Luleå tekniska universitet
Musik medier och teater
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Professor och ämnesföreträdare i musikalisk gestaltning

Sverker Jullander är sedan 2006 professor och sedan 2011 även ämnesföreträdare i musikalisk gestaltning vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. Parallellt med verksamhet som kyrkomusiker i Göteborg och Borås (1978–2001) har han sedan 1985 varit verksam inom universitetsvärlden som lärare, forskare och administratör. Vid Musikhögskolan, Göteborgs universitet, undervisade han i orgel och orgelmetodik 1985–2006. Han var en av grundarna av orgelforskningscentret GOArt vid Göteborgs universitet, där han var forskningsledare 2001–2006. Åren 2009–2012 var han ledare för Konstnärliga fakultetens forskarskola vid Göteborgs universitet. 

Sverker Jullander är internationellt verksam som musikforskare och konsertorganist. Han har framträtt som orgelsolist, förutom i Sverige även i Finland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Storbritannien, Lettland, Spanien och Nederländerna. Han har spelat in CD-skivor för Daphne (Stockholm) och Toccata Classics (London) och gjort inspelningar för Sveriges Radio. Han disputerade 1997 på en avhandling om uppförandepraktiska problem i den svenske tonsättaren Otto Olssons orgelmusik. Som konsertorganist och musikforskare är han specialiserad på 1800-talets och det tidiga 1900-talets orgel- och kyrkomusik, med särskild inriktning mot interpretation och uppförandepraxis. Han har publicerat en lång rad artiklar och bokkapitel, även på internationella akademiska förlag, och varit redaktör för ett stort antal vetenskapliga publikationer. Han har föreläst i många europeiska länder och i USA. Under senare år har han i skrifter och föreläsningar samt inom nationella och internationella nätverk arbetat med frågor kring konstnärlig forskning och forskarutbildning med särskild inriktning på musikområdet.

Sverker Jullander har en omfattande erfarenhet som doktorandhandledare inom musikalisk gestaltning och musikvetenskap och har haft ett flertal förtroendeuppdrag och ledarfunktioner, bl a som ledamot av filosofiska fakultetsnämnden och ordförande i dess konstnärliga utskott (2007–2015). Han är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och ordförande i dess forskningsnämnd. Han är projektledare för det pågående forskningsprojektet ”Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik”, som finansieras av Vetenskapsrådet. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

På väg mot en perfekt symbios? (2021)

Om gregoriansk sång och svenskspråkig sjungen tidegärd under 1900-talet
Jullander. S
Årsbok för svenskt gudstjänstliv, Vol. 96, s. 53-96
Artikel, recension

Celebrating Lutheran music (2020)

Scholarly perspectives at the Quincentenary
Jullander. S
Ingår i: Årsbok för svenskt gudstjänstliv
Artikel i tidskrift

Ord och ton mellan död och evighet (2020)

John Henry Newmans och Edward Elgars "Gerontius dröm"
Jullander. S
Svensk pastoraltidskrift, Vol. 62, nr. 4, s. 101-106
Artikel i tidskrift

"Till gammalkyrkliga texter" (2020)

Latinet i Otto Olssons kyrkliga vokalmusik
Jullander. S
Svensk pastoraltidskrift, Vol. 62, nr. 20, s. 590-596
Kapitel i bok, del av antologi

Fantasia and Fantasy (2019)

Two Homonymic Genres of German Chorale-Based Organ Music
Jullander. S
Ingår i: Festschrift for Prof. Kerala J. Snyder
Artikel i tidskrift

Gregorianik i Svenska kyrkans mässa 1897–2018 (2019)

Jullander. S
Svensk pastoraltidskrift, Vol. 61, nr. 20, s. 590-595
Artikel i tidskrift

Gregoriansk sång i evangelisk tidegärd under 100 år (2019)

Jullander. S
Signum , Vol. 45, nr. 6, s. 38-43
Kapitel i bok, del av antologi

Johann Sebastian Bach’s Clavierübung III (2019)

An exercise in musical form and symbolism
Jullander. S
Ingår i: Lutherske perspektiver på liturgisk musikk
Artikel i tidskrift

Commotio-inspildninger – en oversigt (2018)

Jullander. S
Organistbladet, nr. 1, s. 6-11