Sverker Jullander
Sverker Jullander

Sverker Jullander

Professor
Luleå tekniska universitet
Musikalisk gestaltning
KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
sverker.jullander@ltu.se
0911-72618
B106a Piteå

Professor och ämnesföreträdare i musikalisk gestaltning

Sverker Jullander är sedan 2006 professor och sedan 2011 även ämnesföreträdare i musikalisk gestaltning vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. Parallellt med verksamhet som kyrkomusiker i Göteborg och Borås (1978–2001) har han sedan 1985 varit verksam inom universitetsvärlden som lärare, forskare och administratör. Vid Musikhögskolan, Göteborgs universitet, undervisade han i orgel och orgelmetodik 1985–2006. Han var en av grundarna av orgelforskningscentret GOArt vid Göteborgs universitet, där han var forskningsledare 2001–2006. Åren 2009–2012 var han ledare för Konstnärliga fakultetens forskarskola vid Göteborgs universitet. 

Sverker Jullander är internationellt verksam som musikforskare och konsertorganist. Han har framträtt som orgelsolist, förutom i Sverige även i Finland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Storbritannien, Lettland, Spanien och Nederländerna. Han har spelat in CD-skivor för Daphne (Stockholm) och Toccata Classics (London) och gjort inspelningar för Sveriges Radio. Han disputerade 1997 på en avhandling om uppförandepraktiska problem i den svenske tonsättaren Otto Olssons orgelmusik. Som konsertorganist och musikforskare är han specialiserad på 1800-talets och det tidiga 1900-talets orgel- och kyrkomusik, med särskild inriktning mot interpretation och uppförandepraxis. Han har publicerat en lång rad artiklar och bokkapitel, även på internationella akademiska förlag, och varit redaktör för ett stort antal vetenskapliga publikationer. Han har föreläst i många europeiska länder och i USA. Under senare år har han i skrifter och föreläsningar samt inom nationella och internationella nätverk arbetat med frågor kring konstnärlig forskning och forskarutbildning med särskild inriktning på musikområdet.

Sverker Jullander har en omfattande erfarenhet som doktorandhandledare inom musikalisk gestaltning och musikvetenskap och har haft ett flertal förtroendeuppdrag och ledarfunktioner, bl a som ledamot av filosofiska fakultetsnämnden och ordförande i dess konstnärliga utskott (2007–2015). Han är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och ordförande i dess forskningsnämnd. Han är projektledare för det pågående forskningsprojektet ”Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik”, som finansieras av Vetenskapsrådet. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Commotio-inspildninger – en oversigt (2018)

Jullander. S
Organistbladet, ISSN: 0107-2927, nr. 1, s. 6-11
Kapitel i bok, del av antologi

Introduction (2017)

Jullander. S
Ingår i: Organ Prospects and Retrospects
Kapitel i bok, del av antologi

Introduction (2017)

Peitsalo. P, Jullander. S, Kuikka. M
Ingår i: Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century
Kapitel i bok, del av antologi

Retaining the Fine Bouquet (2017)

Otto Olsson’s Use of Plainsong in Organ Music
Jullander. S
Ingår i: Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century
Konferensbidrag

Room for Interpretation (2017)

Jullander. S, Berg. J, Sundkvist. P
Paper presented at : Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholm, 28-29 november 2017
Konferensbidrag

Room for Interpretation (2017)

Musical Tempo amd Room Acoustics
Jullander. S, Sundkvist. P
Paper presented at : EPARM (The European Platform for Artistic Research in Music) Conference, Antwerp, 20–22 April 2017