Hoppa till innehållet
Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
T3336 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram.

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Konferensbidrag

Forensic Investigations of the old E10 road in Kiruna, Sweden (2022)

Bansal. T, Knutsson. S, Laue. J
Paper presented at : 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 2022
Konferensbidrag

Mechanical behaviour of an experimental embankment dam during initial impoundment (2022)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Knutsson. S, Laue. J, Bernstone. C
Ingår i: In Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sydney, Australia, 2022
Konferensbidrag

Observations From Initial Impoundment of an Experimental Embankment Dam – Field Data and Modelling (2022)

Toromanovic. J, Laue. J, Mattsson. H, Knutsson. S, Viklander. P, Bernstone. C
Ingår i: In Proceedings of the 27th Congress on Large Dams, May 27- June 03 2022, Marseille, France., 2022
Konferensbidrag

A Non-Destructive Parameter Identification for an Embankment Dam (2021)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Laue. J, Knutsson. S
Ingår i: Numerical Analysis of Dams, Proceedings of the 15th ICOLD International Benchmark Workshop, s. 889-899, Springer Nature, 2021
Artikel i tidskrift

Dam Safety (2021)

Hazards Created by Human Failings and Actions
Adamo. N, Al-Ansari. N, Sissakian. V, Laue. J, Knutsson. S
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 11, nr. 1, s. 65-107

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

A Comparative study between Water Powered DTH Hammer Drilling Technology and Hydraulic Top Hammer Drills
Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp