Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
F1036 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram.

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

Assessment of groundwater vulnerability to pollution using two different vulnerability models in Halabja-Saidsadiq Basin, Iraq (2020)

Abdullah. T, Ali. S, Al-Ansari. N, Knutsson. S
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
Artikel i tidskrift

A Comparative Evaluation of Cement and By-Product Petrit T in Soil Stabilization (2019)

Al-Jabban. W, Laue. J, Knutsson. S, Al-Ansari. N
Applied Sciences, Vol. 9, nr. 23
Konferensbidrag

A Non-Destructive Parameter Identification for an Embankment Dam (2019)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Laue. J, Knutsson. S
Paper presented at : 15th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams
Artikel i tidskrift

Badush Dam (2019)

A Unique Case of Flood Wave Retention Dams Uncertain Future and Problematic Geology
Adamo. N, Al-Ansari. N, Sissakian. V, Laue. J, Knutsson. S
Engineering, Vol. 11, nr. 4, s. 189-205
Artikel i tidskrift

Disposal of Low- and Intermediate-Level Radioactive Waste (2019)

Pusch. R, Kasbohm. J, Knutsson. S, Hoang-Minh. T, Nguyen-Thanh. L
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 9, nr. 3, s. 237-272

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

A Comparative study between Water Powered DTH Hammer Drilling Technology and Hydraulic Top Hammer Drills
Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp