Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
F1036 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram.

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

Use of TEM-EDX for structural formula identification of clay minerals (2019)

a case study of Di Linh bentonite, Vietnam
Hoang-Minh. T, Kasbohm. J, Nguyen-Thanh. L, Nga. P, Lai. L, Duong. N, et al.
Journal of applied crystallography, ISSN: 0021-8898, Vol. 52, nr. 1, s. 133-147
Artikel i tidskrift

A Comparative Study of Mosul and Haditha Dams, Iraq (2018)

Geological conditions
Sissakian. V, Adamo. N, Al-Ansari. N, Knutsson. S, Laue. J, Elagely. M
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN: 1792-9040, Vol. 8, nr. 2, s. 35-52
Artikel i tidskrift

Badush Dam (2018)

Controversy and Future Possibilities
Adamo. N, Sissakian. V, Al-Ansari. N, Knutsson. S, Laue. J
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN: 1792-9040, Vol. 8, nr. 2, s. 17-33
Artikel i tidskrift

Badush Dam, NW Iraq (2018)

A Geological Study
Sissakian. V, Adamo. N, Al-Ansari. N, Knutsson. S, Laue. J
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN: 1792-9040, Vol. 8, nr. 2, s. 1-15
Artikel i tidskrift

Benefits of Advanced Constitutive Modeling when Estimating Deformations in a Tailings Dam (2018)

Knutsson. R, Viklander. P, Knutsson. S
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, ISSN: 1792-9040, Vol. 8, nr. 1, s. 1-19

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

A Comparative study between Water Powered DTH Hammer Drilling Technology and Hydraulic Top Hammer Drills
Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp