Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
F1036 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram; http://smocs.eu/

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

A review of cementitious sealants for Deep Boreholes with HLW (2017)

Pusch. R, Warr. L, Knutsson. S, Yang. T
Engineering Geology, ISSN: 0013-7952
Artikel i tidskrift

Age Estimation of Qara Chattan Landslide, Using Exposure Dating Method, Sulaimaniyah, Northeast Iraq (2017)

Sissakian. V, Sidiq. S, Haris. G, Al-Ansari. N, Knutsson. S
Earth Sciences and Geotechnichal Engineering, ISSN: 1792-9040, Vol. 7, nr. 2, s. 1-23
Artikel i tidskrift

Bathymetry and siltation rate for Dokan Reservoir, Iraq (2017)

Hassan. R, Al-Ansari. N, Ali. A, Ali. S, Knutsson. S
Lakes & Reservoirs, ISSN: 1320-5331, Vol. 22, nr. 2, s. 179-189
Artikel i tidskrift

Borehole seals of expandable clay with desired water content by use of “dry water” (2017)

Forsberg. T, Pusch. R, Yang. T, Knutsson. S
Konferensbidrag

Borehole seals of expandable clay with desired water content by use of “dry water” (2017)

Forsberg. T, Pusch. R, Yang. T, Knutsson. S
Ingår i: Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul 2017, 2017

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp