$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag är verksamhetscontroller för universitetet vilket innebär att jag koordinerar univesitetets arbetet med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering och uppföljning. Utöver det genomför jag uppdrag i form av projekt och analyser för beslutsinformation till universitetets ledningsfunktioner. Jag fungerar även som processledare för planering/uppföljning, vilket innebär ett ansvar att driva utveckling inom detta område.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Koordinera det universitetsövergripande arbetet med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering, uppföljning och årsredovisning.
  • Utveckling av universitetets styrmodell och styrmått.
  • Analyser och faktaunderlag för universitetet, institutioner, nämnder och/eller verksamhetsstödet.

Hjälp till självhjälp