Sven-Erik Österlund
Sven-Erik Österlund

Sven-Erik Österlund

Sven-Erik Österlund började på LTU Business in 1990 och arbetar huvudsakligen med att utveckla internationella projekt samt genomföra program inom gruvindustri, energi och miljö.

Sven-Erik har en bakgrund som Bergsingenjör vid Luleå tekniska universitet och har tidigare arbetat på SGU, SGAB, Condrill och Swedish Geological. Han har även under ett par år arbetat utomlands med olika mineral- och grundvattenprojekt, företrädesvis i norra och södra Afrika.

Fritiden ägnas till stor del åt friluftsliv och resor med familjen, sommarstugan i Västerbotten och i viss mån även jakt och lite motion.