Hoppa till innehållet
Sylvia Kowar
Sylvia Kowar

Sylvia Kowar

Koordinator
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
sylvia.kowar@ltu.se
0920-491473
T3013 Luleå

Sylvia Kowar är projektkoordinator för kompetensnätverket Dag&Nät som utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Hon är ansvarig för nätverkets kommunikation utåt genom samordning, redaktörskap och layout av Dag&Näts websida, nyhetsbrev, sociala medier, den populärvetenskapliga artikelserien Ny Forskning och Teknik, verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen, samt att hon samordnar olika konferenser, workshops, seminarier och Dag&Näts deltagande i konferenser, utställningar och mässor.

Dessutom tar Sylvia hand om uppdateringen av VA-tekniks större projektwebsidor och stödjer forskningsgruppen i sin verksamhet i övrigt.

 

Forskningsprojekt