Hoppa till innehållet
Tarun Bansal
Tarun Bansal

Tarun Bansal

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
tarun.bansal@ltu.se
0920-493997
T3310 Luleå

Forskning Ämne: Modellering av differentiellt tjällyft

Dagens tillvägagångssätt i frosthöjningsmodellering är endimensionell, med fokus på maximal hävning eller höjningshastighet som vanligtvis är relaterad till enhetlig frosthöjning. Detta har liten effekt på trottoarföreställningen, eftersom differentialhöjning orsakar trottoarkrackning och ökad grovhet. Ett sätt att modellera differentialskillnaden är att fokusera på sugningen som skapas under bildandet av segregationsis. Sugning och tillgång till vatten är möjlig att modellera i två eller tre dimensioner. Om sålunda tjockleken och horisontell förlängning av islinser som en effekt av sug och dess inflytningsradie kan uppskattas. 2D-hövningsmodellen kan användas till exempel för att bestämma när man ska utföra snöborttagning i grävdar för att mildra longitudinell sprickbildning av trottoarer.

Projektet är en fortsättning på doktorandprojektet " Modeling of Frost Heave in Pavement Design " finansierat av BVFF och samverkar med doktorandprojektet " Thaw Properties for Pavement Design ". Projektet "Modeling of Frost Heave in Pavement Design" har fokuserat på effekten av nätvärmeutvinning på hävningshastigheten i endimensionell hävning. I detta projekt har en laboratorieuppbyggnad av frosthäftande celler utvecklats. Dessa testceller kan användas i detta projekt om de är utrustade med porometrymätare som kan övervaka sugtrycket.

 

Forskningsfrågor

  1. Vad är bidraget från varje påverkande parameter till islinsbildning?
  2. Hur kvantifiera effekterna av dessa parametrar för att modellera tvådimensionell höjning?
  3. Hur kan det användas för att utforma trottoar i verklig praxis för att uppgradera det rena klassificeringssystemet av frostkänsliga jordar?

 

Metodik

Metodik

Publikationer

Konferensbidrag

Forensic Investigations of the old E10 road in Kiruna, Sweden (2022)

Bansal. T, Knutsson. S, Laue. J
Paper presented at : 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 2022
Licentiatavhandling, sammanläggning

Frost line under road embankments (2021)

Impact of snow in ditches
Bansal. T
Konferensbidrag

Suction measurement in freezing soils using pore pressure transducers (2021)

Bansal. T, Knutsson. S, Laue. J
Ingår i: 18th Nordic Geotechnical Meeting 18-19 January 2021, Helsinki, Finland, Institute of Physics (IOP), 2021, 012066
Konferensbidrag

A Survey on Underground Pipelines and Railway Infrastructure at Cross-Sections (2019)

Garmabaki. A, Kumar. U, Thaduri. A, Hedström. A, Laue. J, Marklund. S, et al.
Ingår i: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL 2019), s. 1094-1101, Research Publishing Services, 2019