Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Taraka's passion ligger i ultraljudskavitation och hydrodynamisk kavitation för att förbättra bearbetningsförhållandena såväl som deras tillämpningar inom olika områden. Han har varit involverad i flera olika projekt relaterade till processintensifiering, uppskalning av ultraljudsreaktorer, samt utvecklat numeriska modeller för att känneteckna tryckfördelningen i ultraljudsreaktorer. Hans nuvarande projekt är på väg att minska den specifika elektriska energin i fibrillationsprocesser som krävs för att upprätthålla eller förbättra pappersegenskaper. Tanken är att skapa en alternativ teknik för dagens raffinaderier i pappersindustrin genom att minska 50% av elförbrukningen.

Network