$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Arbetsprojekt

CONTAINMENT - Analysmetoder för containmentstruktur i flygmotorer.

I flygmotorer finns det flera strukturella delar med krav på hög inneslutningsförmåga (containment). Kravet är att strukturen som omger motorns roterande delar skall förhindra att lösa delar, t.ex. turbinskovlar vid skovelbrott, tränger ut och förorsakar skador på den omgivande flygkroppen.


Idag finns endast begränsade beräkningsmetoder för containmentdimensionering som tar hänsyn till den komplicerade fysik som uppkommer i flygmotorn vid turbinskovelbrott. För att effektivare kunna analysera och simulera en strukturs förmåga att innesluta ett turbinblad som lossnat är en numerisk metod (finit elementmetod) eftertraktad.
I forskningsarbetet kommer en analysmetod för containmentdimensionering att utvecklas. Analysmetoden baseras på tester av materialet Inconel 718. Den framtagna metoden skall sedan implementeras i kommersiell programvara för användning inom flygmotorindustrin. Målet är att dimensioneringsverktyget, baserad på explicit FEM, tar hänsyn till de fysikaliska fenomenen vid turbinskovelbrott varvid flygmotorer kan erhålla nya och säkrare marginaler samt för att kunna sänka vikten på containmentstrukturen. Det förväntade resultatet kommer att leda till ökad kunskap inom containmentdimensionering men även ökad kunskap om materialbeteenden vid höga töjningshastigheter samt under inflytande av höga temperaturer.

Forskningen startade i början av 2010 och bedrivs i samarbete mellan Volvo Aero Company och avdelningen för hållfasthetslära vid LTU. Projektet finansieras av VINNOVA inom programmet NFFP5, den femte omgången av det Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet.

Doktorand: Ted Sjöberg
Handledare: Karl-Gustaf Sundin
Biträdande handledare: Mats Oldenburg