Hoppa till innehållet
Therese Holm
Therese Holm

Therese Holm

Controller, Controller/Gruppchef SBN
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
therese.holm@ltu.se
0920-491226
T1025 Luleå

Jag arbetar som controller och gruppchef för ekonomerna vid institutionen Samhällsbyggnad och Naturresurser. Det innebär att jag är samordningsansvarig för institutionens budget,ekonomisk uppföljning och bokslut samt analyser av institutionens ekonomiska ställning. I mitt arbete ingår även att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen.

Jag samverkar med ekonomer och controllers inom Luleå tekniska universitet, för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.