Hoppa till innehållet
Thomas Thorell
Thomas Thorell

Thomas Thorell

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd ETKS
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Verksamhetsstöd
thomas.thorell@ltu.se
0920-491474
A3108 Luleå

Jag arbetar som ekonom på institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle (ETS). Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samarbete med ämnesföreträdare.

Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner och slutredovisningar. Arbetet innefattar även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med följande forskningsämnen: