Hoppa till innehållet
Thomas Ejdemo
Thomas Ejdemo

Thomas Ejdemo

Forskare
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
thomas.ejdemo@ltu.se
0920-493159
A3552 Luleå

Akademisk bakgrund

  • Doktorsexamen i Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet (2021).
  • Magisterprogram i Nationalekonomi, Luleå tekniska universitet.

Forskning

Thomas forskning undersöker sambanden mellan innovation, entreprenörskap och regional ekonomisk utveckling. Hans forskningsområden inkluderar:

  • Innovationsekonomi
  • Evolutionär ekonomisk geografi
  • Entreprenöriella ekosystem
  • Tillväxtföretag

Thomas forskning kring entreprenörskap och innovation har hittills publicerats i bl.a. Research Policy. Han har en bakgrund som forskningsingenjör i Nationalekonomi vid LTU där han bl.a. forskade om energifrågor samt naturresursbaserade industrier, vilket har resulterat i ett flertal publikationer i internationella vetenskapligt granskade tidskrifter samt rapporter till olika organisationer, inte minst nationella myndigheter samt Nordiska Ministerrådet.

Tillsammans med kollegor bidrar Thomas också regelbundet till det regionala utvecklingsarbetet i Norrbotten genom att ta fram kunskapsunderlag på uppdrag av regionala myndigheter, inom ramen för samverkansprojektet Regional förnyelse.

Undervisning

Thomas undervisar på kurser i kvantitativa metoder samt entreprenörskap: 

  • ​Företagsekonomisk data och analys
  • Vetenskaplig metod T
  • Affärsplanering och nyföretagande

Samverkan

Thomas har medverkat i mångvetenskapliga forskningsprojekt och internationella samarbeten och har erfarenhet av samverkan med olika myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Sedan 2020 är han medlem i styrelsen för NyföretagarCentrum Nord.

 

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Does Unemployment Contribute to Self-employment and Productivity in Regions? A Causal Examination Adopting a Cross-Lagged Design (2021)

Örtqvist. D, Ejdemo. T
Ingår i: The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship
Artikel i tidskrift

Exploring a leading and lagging regions dichotomy (2021)

does entrepreneurship and diversity explain it?
Ejdemo. T, Örtqvist. D
Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 10
Konferensbidrag

Related variety, regional innovation, and knowledge spillover entrepreneurship (2019)

Empirical evidence from Sweden
Ejdemo. T, Örtqvist. D
Paper presented at : 22nd Uddevalla Symposium, L'Aquila, Italy, June 27-29, 2019