Thorkild Maack Rasmussen
Thorkild Maack Rasmussen

Thorkild Maack Rasmussen

Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Prospekteringsgeofysik
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
thorkild.maack.rasmussen@ltu.se
0920-493413
F844 Luleå