Timo Tossavainen
Timo Tossavainen

Timo Tossavainen

Professor, Ämnesföreträdare för matematik och lärande
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
timo.tossavainen@ltu.se
0920-493698
A 2212 Luleå

Sedan augusti 2017 är jag professor och ämnesföreträdare i matematik och lärande vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. År 2000 disputerade jag med en avhandling i matematik vid Jyväskylä universitet, Finland och år 2004 blev jag utsedd till docent i didaktisk matematik vid Tammerfors universitet, Finland.

Jag har haft flera olika uppgifter inom lärareutbildning i Finland, t.ex. jag har verkat som prefekt vid Institutionen för lärarutbildning i Nyslott (Joensuu universitet) i fyra år och som proprefekt vid School of Applied Educational Science and Teacher Education (University of Eastern Finland) under 2014–2017.

Min forskning har rört sig inom både matematik och matematikdidaktik. Mina två huvudsakliga forskningsintressen nuförtiden är lärande av matematiska begrepp och nya läromedel i matematik. Med anknytning till den första forskningsinriktning, är jag också intresserad av att undersöka hur matematiska begrepp utvecklas och ekspanderas inom den akatemiska matematiken.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Swedish Fifth and Sixth Graders’ Motivational Values and the Use of ICT in Mathematics E ducation (2019)

Tossavainen. T, Faarinen. E
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 15, nr. 12
Kapitel i bok, del av antologi

Matemaattisen ajattelun kielentäminen ja siihen ohjaaminen koulussa (2018)

Joutsenlahti. J, Tossavainen. T
Ingår i: Matematiikan opetus ja oppiminen
Kapitel i bok, del av antologi

Matematiikan opettajien ja opettajaksi opiskelevien matemaattisesta osaamisesta (2018)

Tossavainen. T, Leppäaho. H
Ingår i: Matematiikan opetus ja oppiminen
Artikel i tidskrift

Miten lahjakas kasvaa menestyjäksi (2018)

Gothóni. R, Tossavainen. T
Kanava, Vol. 46, nr. 4, s. 6-10