Tobias Kampmann
Tobias Kampmann

Tobias Kampmann

Forskare
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
tobias.kampmann@ltu.se
0920-492891
F860 Luleå

Akademiska examina:

Teknologie doktor (PhD), Luleå tekniska universitet, Sverige
Master of Science (M.Sc.), Lunds universitet, Sverige
Bachelor of Science (B.Sc.), RWTH Aachen University, Tyskland

Tobias C. Kampmann är en postdoktor i malmgeologi på Luleå tekniska universitet (LTU). Han har en utbildningsbakgrund från RWTH Aachen University, Tyskland (B.Sc. i tillämpad geovetenskap, 2007–2010), samt från Lunds universitet (M.Sc. i berggrundsgeologi, 2010–2012). Från 2012 till 2017 forskade Tobias Kampmann som doktorand på LTU. Den resulterande doktorsavhandlingen om malmbildande processer samt strukturgeologiska förhållanden vid Faluns polymetalliska malmer tilldelades Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling i 2017. Tobias Kampmanns forskningsintressen inkluderar bland annat malmbildande processer, U-Pb geokronologi, 3D/4D geologisk modellering, samt tekniska innovationer och hållbarhet inom gruv- och prospekteringsbranschen.

Publikationer

Konferensbidrag

Life cycle assessment of European copper mining (2019)

A case study from Sweden
Kampmann. T, Alvarenga. R, Sanjuan-Delmás. D, Lindblom. M
Ingår i: Proceedings of the 15th SGA Biennial Meeting, 27-30 August 2019, Glasgow, Scotland, Life with Ore Deposits on Earth, s. 1577-1580, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, 2019
Konferensbidrag

MINERS – Ett nätverk för doktorander inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning i Sverige (2019)

Kampmann. T
Paper presented at : Bergforsk- och STRIMdagarna 2019, 15 – 16 maj 2019, Luleå.
Artikel i tidskrift

Ny mineralutställning på gång (2019)

Kampmann. T
Geologiskt Forum, Vol. 101, s. 9-9