Tomas Johansson
Tomas Johansson

Tomas Johansson

Om mig

Jag är doktorand på avdelningen för system och interaktion. Efter att ha tagit civilingenjörsexamen i datorteknik här på LTU inledde jag mina doktorandstudier på institutionen för systemteknik. Mina handledare är Lenka Carr-Motycková och Evgeny Osipov

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är datalogi, med inriktning på datorkommunikation i trådlösa nätverk. En av de största utmaningarna i området är att utforma protokoll som förbrukar så lite energi som möjligt. Det försvåras av att samtidiga överföringar riskerar att störa ut varandra, och att enskilda noder ofta har en ofullständig bild av nätverkstopologin.

Jag fokuserar för närvarande på multi- och convergecast i ett sensornätverk bestående av noder med kort räckvidd. Några av mina tidigare forskningsämnen är:

  • Topologikontroll
  • Klusteralgoritmer
  • Energimedveten routing (power-aware routing)

Undervisning

Nuvarande kurser

D0010E - Objektorienterad programmering och design
Labbhandledning, föreläsningar

Tidigare kurser

SMD147 - Nätverksprojekt
Project supervisor

SMD134 - Objektorienterad programmering
Föreläsningar, seminarier, labbhandledning

Handledare samt examinator för examensarbeten