Tommy Edeskär
Tommy Edeskär

Tommy Edeskär

Geoteknik
Tommy.Edeskar@ltu.se
0920-493065
F1065 Luleå

Forskningsområden

Mina forskningsområden är:

  • Dammar
  • Anläggningsmaterial
  • Anläggning i kallt klimat

Inom dammar fokuseras forskningen på fyllningsdammar och gruvdammar. Pågående forskningsprojekt behandlar inre erosion, stabilitet och anrikningssands egenskaper. Denna forskning bedrivs i huvudsak inom ramen för Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC).

Forskning relaterad till anläggningsmaterial omfattar effektivt nyttjande av material ur anläggnings och miljöperspektiv med huvudsaklig inriktning på väg och järnvägsbyggnad. Forskningsfrågor är nyttjande av sekundära material, LCC-aspekter och energieffektivitet.

Anläggning i kallt klimat omfattar aspekter kopplade till kyla som rör markbyggnad och effekter av kyla på material. Pågående projekt är markfrysning som marksaneringsmetod och snö ur ett management perspektiv och som konstruktionsmaterial.

Undervisning

Jag undervisar i följande kurser; G0009B Damm I – Material och mekanik (7,5 Hsp), G7004B Damm II- Dammar och dammsäkerhet (7,5 Hsp), G7007B Dammbyggnad - avancerad kurs (7,5 Hsp), G7001B Vägar och järnvägar (7,5 Hsp), G7003B Miljögeoteknik, förorenad mark (7,5 Hsp),G7006B Grundlägg

Publikationer

Konferensbidrag

Longitude profiling as a tool for evaluation of frost actions active pavement section (2018)

Edeskär. T
Paper presented at : 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA 2017; Athens; Greece; 28 - 30 June 2017
Artikel i tidskrift

Mechanical Properties of Soft Tailings from different Depths of a Swedish Tailings Dam (2018)

Results from Triaxial tests
Bhanbhro. R, Knutsson. R, Edeskär. T, Knutsson. S
Scientia Iranica. International Journal of Science and Technology, ISSN: 1026-3098, Vol. 25, nr. 1
Artikel i tidskrift

Effect of Particle Size On Mechanical Properties and Particle Breakage of Tailings (2017)

Bhanbhro. R, Edeskär. T, Knutsson. S
Canadian geotechnical journal (Print), ISSN: 0008-3674
Konferensbidrag

Longitude profiling as a tool for evaluation of frost active pavement section (2017)

Edeskär. T, Peréz. V, Ullberg. J, Ekdal. P
Ingår i: Bearing Capacity of Roads, Railways and airfields, Proceedings of the 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017), June 28-30, 2017, Athens, Greece, CRC Press, 2017
Artikel i tidskrift

Mechanical Behavior of Uniformed Tailings Material in Triaxial Tests (2017)

Bhanbhro. R, Edeskär. T, Knutsson. S
The Electronic journal of geotechnical engineering, ISSN: 1089-3032, Vol. 22, nr. 06, s. 1717-1730