Tomas Örn
Tomas Örn

Tomas Örn

Luleå

Tomas Örn forskar på energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kallt klimat. Forskningens syfte är att undersöka, utveckla metodik för energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att förvanska byggnadernas antikvariska och arkitektoniska värden.

Bakgrund

Fil.mag i kulturvård från Göteborgs universitet 2011. Tomas Örn har även bakgrund inom socialantropologin. Han har närmast varit yrkesverksam med stadsplanering och hur  kulturarv fungerar med andra sektorsintressen, främst inom Stockholms kommun och på Riksantikvarieämbetet. Under 2010-2013 var Tomas Örn projektledare för EU- projektet Co2ol Bricks som undersöker hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan göras mer energieffektiv.

Spara och bevara