Hoppa till innehållet
Tone Muthanna
Tone Muthanna

Tone Muthanna

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
tone.muthanna@ltu.se
R108 Luleå

Tone Merete Muthanna är docent vid norska universitetet för naturvetenskap och teknik (NTNU), specialiserad på övervattningshantering och anpassning till klimatförändringar för den byggda miljön. Hon har arbetat mycket med prestanda för grön infrastruktur i ett förändrat klimat i flera nya och pågående nationella och internationella ( www.klima2050.no ; www.projectBingo.eu ). I det stora nationella centrumet för forskningsbaserade innovationer är Klima2050 det övergripande målet riskreduktion genom klimatanpassning för byggd infrastruktur. Medan EU H2020-projektet fokuserade BINGO på anpassning till klimatförändringar för pågående vattenhantering med ett särskilt fokus på det urbana vattensystemet och hur vi kan använda klimatdatum för framtida resultatprojekt i sektorn. Tidigare forskning om prestanda av bioövervakningsanläggningar i kalla klimat leder till nationella klimatspecifika designrekommendationer. Forskningsintressen inkluderar vattenkvalitet i urbana stormvatten, urban stream hydrology, modellering av klimatförändringar, hållbar stormvattenhantering och stadsflodriskhantering. För mer information om aktuell och tidigare forskning https://www.ntnu.no/ansatte/tone.muthanna

Publikationer

Artikel i tidskrift

Variability of green infrastructure performance due to climatic regimes across Sweden (2023)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 326
Artikel i tidskrift

An evaluation of temporal changes in physicochemical properties of gully pot sediments (2022)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 43, s. 65452-65465
Konferensbidrag

Identifying measurement errors in continuous stormwater quality data by comparison with traditional sampling and analysis (2022)

Razguliaev. N, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : IWA World Water Congress & Exhibition, 11-15 September, Copenhagen, Denmark
Konferensbidrag

Impact of seasonal variability of infiltration rates on the land area required for green infrastructure implementation (2022)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : IWA World Water Congress & Exhibition, Copenhagen, Denmark, 11-15 september 2022
Konferensbidrag

An Overview Of Continuous Stormwater Quality Monitoring Technologies (2021)

Razguliaev. N, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 1, 2021
Konferensbidrag

Variability of the hydrologic performance of green infrastructures due to climatic regimes across Sweden (2021)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 01, 2020
Artikel i tidskrift

Review of models and procedures for modelling urban snowmelt (2016)

Moghadas. S, Gustafsson. A, Muthanna. T, Marsalek. J, Viklander. M
Urban Water Journal, Vol. 13, nr. 4, s. 396-411