Hoppa till innehållet
Tone Muthanna
Tone Muthanna

Tone Muthanna

Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
tone.muthanna@ltu.se
R108 Luleå

Tone Merete Muthanna är docent vid norska universitetet för naturvetenskap och teknik (NTNU), specialiserad på övervattningshantering och anpassning till klimatförändringar för den byggda miljön. Hon har arbetat mycket med prestanda för grön infrastruktur i ett förändrat klimat i flera nya och pågående nationella och internationella ( www.klima2050.no ; www.projectBingo.eu ). I det stora nationella centrumet för forskningsbaserade innovationer är Klima2050 det övergripande målet riskreduktion genom klimatanpassning för byggd infrastruktur. Medan EU H2020-projektet fokuserade BINGO på anpassning till klimatförändringar för pågående vattenhantering med ett särskilt fokus på det urbana vattensystemet och hur vi kan använda klimatdatum för framtida resultatprojekt i sektorn. Tidigare forskning om prestanda av bioövervakningsanläggningar i kalla klimat leder till nationella klimatspecifika designrekommendationer. Forskningsintressen inkluderar vattenkvalitet i urbana stormvatten, urban stream hydrology, modellering av klimatförändringar, hållbar stormvattenhantering och stadsflodriskhantering. För mer information om aktuell och tidigare forskning https://www.ntnu.no/ansatte/tone.muthanna