Dummy image
Dummy image

Tobias Olofsson

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
tobias.olofsson@ltu.se
0920-491565
E1104 Luleå

IT-administratör vid IT

Jag arbetar som it-administratör inom drift och support vid IT. Arbetsuppgifterna ligger främst både inom support och drif. Drift och support ansvarar för att ge användarstöd inom universitetets IT-miljö på alla campus och säkerställa drift. I användarstödet ingår det att svara på frågor, ta emot beställningar av olika slag och arbeta med att återställa funktioner i den dagliga IT-miljön.

Jag arbetar också med systemförvaltning inom den modell som används på LTU och är Förvaltningsledare - IT för förvaltningsobjektet Webben. Där ingår system som Polopoly, Cumulus, Heritrix med flera.