Dummy image
Dummy image

Tobias Olofsson

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
tobias.olofsson@ltu.se
0920-491565
E1104 Luleå

IT-administratör vid IT-Service

Jag arbetar som it-administratör inom delområdet support vid IT-Service. Arbetsuppgifterna ligger främst inom processen incident. Delområdet support ansvarar för att ge användarstöd inom universitetets IT-miljö på alla campus. I användarstödet ingår det att svara på frågor, ta emot beställningar av olika slag och arbeta med att återställa funktioner i den dagliga IT-miljön samt support lärosalar. Inom support lärosalar hjälper vi användare som behöver teknikstöd för genomförande av utbildning. Service Desk är en funktion inom delområdet.