Tove-Heidi Mortensen
Tove-Heidi Mortensen

Tove-Heidi Mortensen

Studievägledare
Luleå tekniska universitet
VSS Studentservice
Verksamhetsstöd
tove-heidi.mortensen@ltu.se
0920-491378
b1129 Luleå

Kontakta mig via kontaktformuläret i följande länk: https://www.ltu.se/student/Kontakt

om du har frågor och funderingar kring dina studier på följande program:

 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Hållbar Energiteknik
 • Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
 • Civilingenjör Internationell Materialteknik EEIGM och Materialteknik
 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör Öppen Ingång
 • Högskoleingenjör Bilsystemteknik
 • Högskoleingenjör Datateknik
 • Grafisk design, konstnärlig kandidat
 • Tekniskt Basår (Förutbildning)
 • Master Materialteknik
 • Master Kompositmaterial
 • Master Tribologi
 • Arena Medie Musik Teknik


Vad gör Programvägledaren

 • Som programvägledare ger jag stöd och vägledning till studenter genom hela studietiden. Det kan vara t.ex. frågor om utbildningsplanen och programmets struktur, frågor kring hur kurs- och inriktningsval görs m.m.
 • Jag gör uppföljning av studieresultat efter studentens första programtermin. För de studenter som av olika anledningar inte klarat sina studier, erbjuder jag samtal kring deras studier och kan hjälpa studenten med deras studieplanering och studieteknik.
 • Jag kan också vara en kontakt för studenter som under sin studietid hamnar inför förändringar. Det kan t.ex. vara studieuppehåll, studieavbrott, byte till annat universitet m.m. Vid ansökan om studieuppehåll tar jag beslut och förbereder studenten för en studieplanering inför återkomsten till sina studier.

Stöd till före detta studenter

 • Förutom de studenter som finns hos oss just nu så ger jag också stöd till före detta studenter som av olika anledningar inte fullföljt sin utbildning och inte ansökt om examen ännu.

Stöd till presumtiva studenter

 • Som programvägledare har jag även kontakt med presumtiva studenter och svarar på frågor om de program som jag är programvägledare för.