Hoppa till innehållet
Ulf Bodin
Ulf Bodin

Ulf Bodin

Professor
Luleå tekniska universitet
Cyberfysiska system
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
ulf.bodin@ltu.se
0920-493036
A2209 Luleå

Om mig

Jag är professor vid institutionen för system- och rymdteknik och arbetar med forskning om cyberfysiska system på EISLAB (Embedded Internet Systems LAB). Tidigare har jag arbetat 15 år inom data- och telekomindustrin, för företagen Telia, Operax och NetSocket. Jag har också arbetat fyra år i ETSI och har bidragit till andra standardiseringsorganisationer som IETF, DSL forum, ITU-T och multi-service forum.

För närvarande leder jag ett projekt som heter ALDEE som handlar om automatisering av arbetsmaskiner med maskininlärning. Jag deltar också i Arrowhead Tools, ett av Europas största projekt inom industriautomation där jag bl.a. fokuserar på teknik för säker datadelning, auktorisation och hantering av mjukvara i industriella system. Jag är vidare involverad i projekten DigiPrime där jag arbetar med distribuerade liggare (aka Blockkedjor), samt Connected Construction Site (Swe, Uppkopplad byggplats). 

För mer information om mitt arbete, se igenom publikationerna nedan och kontakta mig för ytterligare diskussioner. Mer information finns också på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ulf-bodin-b54106/

Publikationer

Artikel i tidskrift

Attribute-Based Approaches for Secure Data Sharing in Industrial Contexts (2023)

Chiquito. A, Bodin. U, Schelén. O
IEEE Access, Vol. 11, s. 10180-10195
Konferensbidrag

Automated Management of Attribute-Based Policies for Access Control using Tag-Matching (2023)

Chiquito. A, Bodin. U, Schelén. O
Paper presented at : 49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2023, October 16-19, 2023, Singapore
Konferensbidrag

Autonomous Navigation of Wheel Loaders using Task Decomposition and Reinforcement Learning (2023)

Borngrund. C, Bodin. U, Sandin. F, Andreasson. H
Paper presented at : 2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Auckland, New Zealand, 2023
Konferensbidrag

Digital Twin as a Proxy for Industrial Cyber-Physical Systems (2023)

Aziz. A, Schelén. O, Bodin. U
Ingår i: icWCSN '23: Proceedings of the 2023 10th International Conference on Wireless Communication and Sensor Networks, s. 85-92, Association for Computing Machinery (ACM), 2023
Artikel i tidskrift

Distributed Digital Twins as Proxies - Unlocking Composability & Flexibility for Purpose-Oriented Digital Twins (2023)

Aziz. A, Chouhan. S, Schelén. O, Bodin. U
IEEE Access, s. 1-1