Hoppa till innehållet
Ulf Bodin
Ulf Bodin

Ulf Bodin

Professor
Luleå tekniska universitet
Cyberfysiska system
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
Ulf.Bodin@ltu.se
0920-493036
A3308 Luleå

Om mig

Jag är professor vid institutionen för system- och rymdteknik och arbetar med forskning om cyberfysiska system på EISLAB (Embedded Internet Systems LAB). Tidigare har jag arbetat 15 år inom data- och telekomindustrin, för företagen Telia, Operax och NetSocket. Jag har också arbetat fyra år i ETSI och har bidragit till andra standardiseringsorganisationer som IETF, DSL forum, ITU-T och multi-service forum.

För närvarande leder jag ett projekt som heter ALDEE som handlar om automatisering av arbetsmaskiner med maskininlärning. Jag deltar också i Arrowhead Tools, ett av Europas största projekt inom industriautomation där jag bl.a. fokuserar på teknik för säker datadelning, auktorisation och hantering av mjukvara i industriella system. Jag är vidare involverad i projekten DigiPrime där jag arbetar med distribuerade liggare (aka Blockkedjor), samt Connected Construction Site (Swe, Uppkopplad byggplats). 

För mer information om mitt arbete, se igenom publikationerna nedan och kontakta mig för ytterligare diskussioner. Mer information finns också på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ulf-bodin-b54106/

Publikationer

Artikel, forskningsöversikt

Deep-learning-based vision for earth-moving automation (2022)

Borngrund. C, Sandin. F, Bodin. U
Ingår i: Automation in Construction
Konferensbidrag

Digital Twin as a Proxy for Industrial Cyber-Physical Systems (2022)

Aziz. A, Schelén. O, Bodin. U
Ingår i: ICITM 2022 Conference Proceedings, 2022
Konferensbidrag

Towards Adaptive Quality Assurance in Industrial Applications (2022)

Thomay. C, Bodin. U, Isakovic. H, Lasch. R, Race. N, Schmittner. C, et al.
Ingår i: Proceedings of the IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2022, Network and Service Management in the Era of Cloudification, Softwarization and Artificial Intelligence, IEEE, 2022
Konferensbidrag

A digital platform for cross-sector collaborative value networks in the circular economy (2021)

Soldatos. J, Kefalakis. N, Despotopoulou. A, Bodin. U, Musumeci. A, Scandura. A, et al.
Ingår i: 10th CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technologies (DET 2020) – Digital Technologies as Enablers of Industrial Competitiveness and Sustainability, s. 64-69, Elsevier, 2021
Konferensbidrag

Application-scoped Access Control for the Construction Industry (2021)

Bodin. U, Christofferson. A, Chiquito. A, Rodahl. J, Synnes. K
Ingår i: 2021 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), s. 1-8, IEEE, 2021