Ulf Friberg
Ulf Friberg

Ulf Friberg

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
ÖVRIGT
Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
ulf.friberg@ltu.se
0920-493671
2005 Luleå