Ulf Ohlsson
Ulf Ohlsson

Ulf Ohlsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Konstruktionsteknik
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ulf.Ohlsson@ltu.se
0920-491853
F987 Luleå

Personlig beskrivning

Universitetslektor i Konstruktionsteknik och grundutbildningsansvarig för Avdelningen för Byggkonstruktion och brand. Undervisar i kurser om konstruktionsteknik, byggnadsmaterial, betongkonstruktioner, byggkonstruktion, risk och säkerhet. 

Intresseområden

Design, konditionsbedömning och säkerhet för betongkonstruktioner, brottmekanik för betong, fiberarmerad betong, hållbara konstruktioner, energi- och resursanvändning i byggnader.

Aktiviteter och projekt

Relaterade länkar

Publikationer

Konferensbidrag

Railway Bridges on the Iron Ore Line in Northern Sweden– From Axle Loads of 14 to 32,5 ton (2018)

Coric. I, Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Ohlsson. U, Elfgren. L
Ingår i: IABSE Conference 2018 – Engineering the Past, to Meet the Needs of the FutureJune 25-27 2018, Copenhagen, Denmark, IABSE Reports, Vol 111, 2018
Konferensbidrag

Assessment of Fasteners to Concrete (2017)

A Tribute to Rolf Eligehausen
Elfgren. L, Nilforoush. R, Nilsson. M, Ohlsson. U
Ingår i: Connections between Steel and Concrete, 3rd International Symposium, s. 1294-1302, 2017
Konferensbidrag

Interface stresses in concrete bridge deck overlays subjected to differentialshrinkage (2017)

Persson. M, Ohlsson. U, Silfwerbrand. J, Emborg. M
Ingår i: Proceedings of the 23rd Nordic Concrete Research Symposium, Nordic Concrete Federation, 2017
Konferensbidrag

3D non-linear FE analysis of a full scale test to failure of a RC Railway Bridge strengthened with carbon fibre bars (2016)

Puurula. A, Enochsson. O, Sas. G, Blanksvärd. T, Ohlsson. U, Bernspång. L, et al.
Ingår i: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016, Challenges in Design and Construction of an Innovativeand Sustainable Built Environment, s. 2527-2535, International Association for Bridge and Structural Engineering, 2016
Konferensbidrag

A refined model of concrete carbonation by coupling of multi-factors (2016)

Ge. Y, Yu. S, Yu. Z, Tu. Y, Ohlsson. U
Ingår i: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016, Challenges in Design and Construction of an Innovativeand Sustainable Built Environment, s. 1198-1206, 2016