Ulf Ohlsson
Ulf Ohlsson

Ulf Ohlsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ulf.Ohlsson@ltu.se
0920-491853
F987 Luleå

Personlig beskrivning

Universitetslektor i Konstruktionsteknik och grundutbildningsansvarig för Avdelningen för Byggkonstruktion och brand. Undervisar i kurser om konstruktionsteknik, byggnadsmaterial, betongkonstruktioner, byggkonstruktion, risk och säkerhet. 

Intresseområden

Design, konditionsbedömning och säkerhet för betongkonstruktioner, brottmekanik för betong, fiberarmerad betong, hållbara konstruktioner, energi- och resursanvändning i byggnader.

Aktiviteter och projekt

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

A practical method for predicting shear deformation of reinforced concrete beams (2020)

Huang. Z, Tu. Y, Meng. S, Ohlsson. U, Täljsten. B, Elfgren. L
Engineering structures, Vol. 206
Konferensbidrag

Damage Detection in Structures – Examples (2019)

Duvnjak. I, Damjanović. D, Sabourova. N, Grip. N, Ohlsson. U, Elfgren. L, et al.
Ingår i: IABSE Symposium 2019, Towards a Resilent Built Environment - Risk and Asset Management, 2019
Konferensbidrag

Detection of Sparse Damages in Structures (2019)

Sabourova. N, Grip. N, Ohlsson. U, Elfgren. L, Tu. Y, Duvnjak. I, et al.
Ingår i: IABSE Symposium 2019, Towards a Resilent Built Environment - Risk and Asset Management, 2019
Konferensbidrag

Railway Bridges on the Iron Ore Line in Northern Sweden– From Axle Loads of 14 to 32,5 ton (2018)

Coric. I, Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Ohlsson. U, Elfgren. L
Ingår i: IABSE Conference 2018 – Engineering the Past, to Meet the Needs of the FutureJune 25-27 2018, Copenhagen, Denmark, IABSE Reports, Vol 111, 2018