Ulla-Britt Bergdahl
Ulla-Britt Bergdahl

Ulla-Britt Bergdahl

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
ulla-britt.bergdahl@ltu.se
0920-491820
A2216 Luleå

Publikationer

Övrigt

Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande (2014)

Ekberg. N, Lind. P, Bergdahl. U, Edström. K, Högström. P, Grape. M, et al.