Hoppa till innehållet
Ulrik Röijezon
Ulrik Röijezon

Ulrik Röijezon

Professor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
ulrik.roijezon@ltu.se
0920-492987
S126 Luleå

Ulrik Röijezon är professor i fysioterapi och intresserad av det mesta som involverar motorisk kontroll, från avvikande rörelsbeteende vid smärttillstånd till äldre med fallrädsla, men även exceptionellt god motorisk kontroll som vid musicerande och idrott.

En populärvetenskaplig föreläsning om rörelsekontroll (motorisk kontroll) för den intresserade https://www.youtube.com/watch?v=67hLlT8wf_Q

Doktorsavhandling
Länk till avhandlingen: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:217582/FULLTEXT01.pdf

Klinisk och akademisk bakgrund

Jag erhöll min fysioterapiexamen (sjukgymnastexamen) vid Lunds universitet 1996. Efter detta arbetade jag som fysioterapeut vid primärvård, företagshälsovård och rehabiliteringscenter. 2006 skrevs jag in som doktorand och disputerade 2009 på doktorsavhandlingen ”Sensorimotor function in chronic neck pain – Objective assessments and a novel method for neck coordination exercise”. Efter disputationen undervisade jag vid olika universitet/högskolor och sedan 2010 arbetar jag vid institutionen för hälsa, lärande och teknik (HLT), LTU. Mitt huvudsakliga kliniska intresseområde är rehabilitering av muskusloskeletala besvär, med fokus på motorisk kontroll och inlärning.

Mitt intresse för muskuloskeletala besvär och motorisk kontroll & inlärning har lett mig in på forskning kring musiker och deras hälsosituation; en yrkesgrupp med hög förekomst av muskuloskeletala besvär kombinerat med exceptionellt höga krav på god motorisk kontroll. Mitt intresse för motorisk kontroll har även lett mig in på forskning inom idrott (flugkastning) och balanskontroll hos äldre med fallrädsla och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Jag upplever det mycket stimulerande att arbeta vid ett tekniskt universitet med såväl filosofisk som teknisk fakultet då detta skapar fantastiska möjligheter för interdisciplinära projekt inom forskning, innovation och undervisning. Tillsammans med kollegor har jag bl.a. varit med och initierat Arbetsgrupp inom Motorisk kontroll och Biomekanik. Inom gruppen samarbetar vi över disciplinerna i projekt kring bl.a. rörelseanalys, navigering, robotik och konstnärliga projekt. Jag har även varit drivande med att bygga upp och utveckla ett rörelselaboratorium vid HLV, ”Human Health and Performance Lab – Movement Science”.

Forskning

Mina huvudsakliga intresseområden inom forskning:

  • Utveckling och utvärdering av metoder för undersökning och rehabilitering av muskuloskeletala besvär (inklusive kliniskt tillämpbara objektiva metoder för rörelseanalys)
  • Undersökning och träning av sensomotorisk kontroll
  • Samband mellan förändrad sensomotorisk funktion och självupplevd hälsa & funktion hos personer med muskuloskeletala besvär
  • Neuromuskulära mekanismer vid koordinationsträning av nacke
  • Muskuloskeletala besvär, stress och motorisk kontroll hos musiker
  • Prestation och motorisk kontroll vid idrottsutövande, med fokus på flugkastning
  • Motorisk kontroll hos äldre med fallrädsla
  • Motorisk kontroll hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Navigationshjälpmedel för personer med synnedsättning
  • Utveckling av humanoid robot

Handledning

Jag handleder och examinerar kontinuerligt fysioterapistudenter vid examensarbeten på grund och avancerad nivå. Dessutom är jag handledare till doktoranderna Jimmy Falk och Karin Forsberg som är fysioterapeuter och arbetar vid HLT.

Jag har handlett doktorander vid HLT och vid System och Rymdteknik (SRT) vid LTU fram till disputation.

Undervisning

Min undervisning inkluderar framför allt: funktionell anatomi, biomekanik, motorisk kontroll och motorisk inlärning, samt metodundervisning inom undersökning och behandling av extremitetsleder och columna.

Andra uppdrag

Övriga intressen

Bor i Piteå, Norrbotten, är gift med Louise och har tre barn, Teo, Tor & Freja.

Flugfiske & flugkastning

Har varit flugfiskare sedan 12-årsdagen då jag fick mitt första flugspö. Fiskar mestadels öring, havsöring och lax, men vid lämpliga tillfällen även röding, harr och regnbåge och andra fiskarter. Intresset för att utvecklas som flugfiskare ledde mig in på intresset för flugkastning. Inom flugkastning tävlar jag för Piteå Sportfiskeklubb och även för Svenska landslaget i flugkastning. Mina största meriter inom flugkastning är ett flertal SM-guld, guld vid nordiska mästerskapet 2011 & 2017, en bronsmedalj vid VM 2014, ett silver vid VM 2016 och ett brons vid VM 2018. Vid SM 2015 satt jag ett världsrekord i grenen Trout Distance (flytande long-belly lina #5, Rio Gold Tournament) på 45.9 m, detta rekord utökade jag vid SM 2017 till 46.3 m.  Jag har även uppdrag som fysioterapeut för Svenska Elitgruppen inom flugkastning, driver forskningsprojekt inom området samt sitter som styrelseledamot i Svenska Castingförbundets styrelse.

För mer information om Casting och Flugkastning: www.casting.se

Musik

Jag har en förkärlek till musik influerad av jazz och funky grooves. Ohotade på min topplista ligger Steely Dan och bland de svenska favoriterna finns de utmärkta groove-generatorerna Bo Kaspers Orkester och Movitz, som båda har Norrbottnisk anknytning. Vad gäller de klassiska mästarna lyssnar jag gärna till Bach.  

Generellt tycker jag att musik och musicerande är ett av samhällets grundläggande fundament, och upplever det angeläget att verka för och värna om musikers hälsa och förmåga.

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

Postural control among individuals with and without chronic obstructive pulmonary disease: A cross-sectional study of motor and sensory systems (2023)

Strandkvist. V, Lindberg. A, Larsson. A, Pauelsen. M, Stridsman. C, Nyberg. L, et al.
PLOS ONE, Vol. 18, nr. 4
Artikel i tidskrift

Predicting balance impairments in older adults: a wavelet-based center of pressure classification approach (2023)

Jafari. H, Gustafsson. T, Nyberg. L, Röijezon. U
Biomedical engineering online, Vol. 22
Artikel i tidskrift

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre (2023)

Nyberg. L, Röijezon. U, Larsson. A, Jäger. J, Pauelsen. M, Vikman. I, et al.
Äldre i Centrum, nr. 1
Artikel i tidskrift

Increased co-contraction reaction during a surface perturbation is associated with unsuccessful postural control among older adults (2022)

Falk. J, Strandkvist. V, Pauelsen. M, Vikman. I, Nyberg. L, Röijezon. U
BMC Geriatrics, Vol. 22, nr. 1
Artikel, forskningsöversikt

Properties of tests for knee joint threshold to detect passive motion following anterior cruciate ligament injury: a systematic review and meta-analysis (2022)

Strong. A, Arumugam. A, Tengman. E, Röijezon. U, Häger. C
Ingår i: Journal of Orthopaedic Surgery and Research