Ulrika Berglund
Ulrika Berglund

Ulrika Berglund

Controller
Luleå tekniska universitet
VSS SRT, CDT
Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
ulrika.berglund@ltu.se
0920-491697
a3448 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för en centrumbildning samt forskningsämne i samråd med verksamhetsladaren och ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med:

  • Avdelningen Digitala tjänster och system (kst 386)
  • Centrumbildningen: CDT (kst 390)
  • Forskningsämnet: Data och systemvetenskap (kst 383)