Ulrika Berglund
Ulrika Berglund

Ulrika Berglund

Controller
Luleå tekniska universitet
VSS SRT, CDT
Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
ulrika.berglund@ltu.se
0920-491697
a3448 Luleå

Jag arbetar som controller på institutionen för System och Rymdteknik. Det innebär att jag är samordningsansvarig för institutionens bokslut, budget- och prognosarbete. I mitt arbete ingår även att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen. Jag samarbetar främst med administrativ chef, ekonomer, huvudutbildningsledare samt ekonomienheten.

Förutom övergripande ekonomiarbete arbetar jag också med utvecklingsarbete internt på institutionen samt i samarbete med ekonomienheten.