Hoppa till innehållet
Utsav Adhikari
Utsav Adhikari

Utsav Adhikari

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
utsav.adhikari@ltu.se
0920-492954
T3036 Luleå

Utsav Adhikaris forskning är inriktad på volymsaspekter inom dagvattenhantering i urbana delavrinningsområden. En åldrande urban konventionell (vatten-) infrastruktur med sjunkande prestanda och ett förändrat klimat påverkar vattenresurserna och deras förvaltning. Utmaningarna som detta medför är särskilt stora när det gäller ledningsnätet i staden med tanke på att traditionell grå infrastruktur inte kan hantera ökande volymer på ett hållbart sätt men bara flyttar problemen nedströms. Områden med växande grön infrastruktur, så kallad blågrön infrastruktur (BGI), såsom gröna tak, svackdiken och annan grön infrastruktur, å andra sidan, hanterar dagvatten så nära källan som möjligt samtidigt som vattenkvaliteten, den biologiska mångfalden och tillgängligheten förbättras.

Under sina doktorandstudier kommer Utsav att skapa ett flertal BGI-scenarier för utvalda urbana delavrinningsområden i två svenska städer, Malmö och Östersund, och analysera deras potential att klara översvämningar med hjälp av datormodeller. Huvudsakligen kommer SWMM-modellen att användas för att utföra dessa volymsmodelleringar.