Vasantha Gowda
Vasantha Gowda

Vasantha Gowda

Luleå

Utbildning

Civilingenjör i kemi (2007-2009)

Forskningsintressen

Koordinationskemi av sällsynta jordartsmetaller (Rees)

Tillämpning av Solid State NMR-spektroskopi att förstå komplexbildning beteendet av sällsynta jordartsmetaller med olika ligander

Extraktion och separation av sällsynt jordartsmetall joner