Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Tommy Vikström

Industridoktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Industridoktorand

Forskning 50%

Jag är industridoktorand på halvtid vid avdelningen för processmetallurgi. Jag fokuserar min forskning på hur olika spårämnen påverkar industriella slagger från kopparsmältverket. 

Utveckling 50%

Andra halvan av min tid spenderar jag på Rönnskärsverken som utvecklingsingenjör. Som utvecklingsingenjör jobbar jag med bl.a. processtöd, stora utvecklingsprojekt, forskningsprojekt tillsammans med LTU, interna utbildningar, handleda ex-jobb och studiebesök.

Utbildning

Jag har civilingenjörsexamen inom kemiteknisk design med inriktning mot processmetallurgi från LTU 2013.