Hoppa till innehållet
Peter Wall
Peter Wall

Peter Wall

Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Tillämpad matematik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Peter.Wall@ltu.se
0920-492018
E894 Luleå

Forskning

Mitt forskningsområde är homogenisering. Homogenisering är det område inom matematiken där man studerar partiella differentialekvationer med snabbt varierande koefficienter. Förutom att arbeta med rent inomvetenskapliga problem har jag under åren också ägnat mycket tid olika ingenjörstillämpningar, främst inom tribologi, kompositmekanik och strömning i porösa medier.

Nuvarande uppdrag på LTU

  • Avdelningschef för Matematiska Vetenskaper (matematik, matematisk statistik och teknisk-vetenskapliga beräkningar)
  • Ämnesföreträdare för ämnet matematik

Forskningsrådsfinansiering

Huvudsökande för följande projekt finansierade av Vetenskapsrådet (VR):

  • En tvärvetenskaplig studie av ytojämnheters inverkan vid smörjning mha homogenisering, No. 621-2005-3168.

  • En tvärvetenskaplig studie av multiskaleproblem i tribologi mha homogenisering, No. 621-2008-5186.
  • Utveckling av matematiska modeller och homogeniseringsteori med fokus på multiskaleproblem inom tribologi: En tvärvetenskaplig studie, No. 2013-4978.

Jag är även partner i ytterligare sex anslag från VR.

Examinator för kurserna

Publikationer

Artikel i tidskrift

On lower-dimensional models in lubrication, Part A (2021)

Common misinterpretations and incorrect usage of the Reynolds equation
Almqvist. A, Burtseva. E, Rajagopal. K, Wall. P
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, Vol. 235, nr. 8, s. 1692-1702
Artikel i tidskrift

On lower-dimensional models in lubrication, Part B (2021)

Derivation of a Reynolds type of equation for incompressible piezo-viscous fluids
Almqvist. A, Burtseva. E, Rajagopal. K, Wall. P
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, Vol. 235, nr. 8, s. 1703-1718
Artikel i tidskrift

On pressure-driven Hele–Shaw flow of power-law fluids (2021)

Fabricius. J, Manjate. S, Wall. P
Applicable Analysis
Artikel i tidskrift

Some New Results on the Strong Convergence of Fejér Means with Respect to Vilenkin Systems (2021)

Persson. L, Tephnadze. G, Tutberidze. G, Wall. P
Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 73, s. 635-648
Artikel i tidskrift

Some new resuts concering strong convergence of Fejér means with respect to Vilenkin systems (2021)

Persson. L, Tephnadze. G, Tutberidze. G, Wall. P
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, nr. 4, s. 544-555