Peter Wall
Peter Wall

Peter Wall

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Tillämpad matematik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Peter.Wall@ltu.se
0920-492018
E894 Luleå

Forskning

Mitt forskningsområde är homogenisering. Homogenisering är det område inom matematiken där man studerar partiella differentialekvationer med snabbt varierande koefficienter. Förutom att arbeta med rent inomvetenskapliga problem har jag under åren också ägnat mycket tid olika ingenjörstillämpningar, främst inom tribologi, kompositmekanik och strömning i porösa medier.

Nuvarande uppdrag på LTU

  • Avdelningschef för Matematiska Vetenskaper (matematik, matematisk statistik och teknisk-vetenskapliga beräkningar)
  • Ämnesföreträdare för ämnet matematik

Forskningsrådsfinansiering

Huvudsökande för följande projekt finansierade av Vetenskapsrådet (VR):

  • En tvärvetenskaplig studie av ytojämnheters inverkan vid smörjning mha homogenisering, No. 621-2005-3168.

  • En tvärvetenskaplig studie av multiskaleproblem i tribologi mha homogenisering, No. 621-2008-5186.
  • Utveckling av matematiska modeller och homogeniseringsteori med fokus på multiskaleproblem inom tribologi: En tvärvetenskaplig studie, No. 2013-4978.

Jag är även partner i ytterligare sex anslag från VR.

Examinator för kurserna

Publikationer

Artikel i tidskrift

Pressure-driven flow in thin domains (2020)

Fabricius. J, Miroshnikova. E, Tsandzana. A, Wall. P
Asymptotic Analysis, Vol. 116, nr. 1, s. 1-26
Artikel i tidskrift

New insights on lubrication theory for compressible fluids (2019)

Almqvist. A, Burtseva. E, Ràfols. F, Wall. P
International Journal of Engineering Science, Vol. 145
Artikel i tidskrift

On an approximation of 2-dimensional Walsh–Fourier series in martingale Hardy spaces (2018)

Persson. L, Tephnadze. G, Wall. P
Annals of Functional Analysis, Vol. 9, nr. 1, s. 137-150
Artikel i tidskrift

On compressible and piezo-viscous flow in thin porous media (2018)

Pérez Ràfols. F, Wall. P, Almqvist. A
Proceedings of the Royal Society. Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 474, nr. 2209
Artikel i tidskrift

On the Nörlund logarithmic means with respect to Vilenkin system in the Martingale Hardy Space H1 (2018)

Persson. L, Tephnadze. G, Wall. P
Acta Mathematica Hungarica, Vol. 154, nr. 2, s. 289-301