Wolfgang Birk
Wolfgang Birk

Wolfgang Birk

Professor
Luleå tekniska universitet
Reglerteknik
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Wolfgang.Birk@ltu.se
0920-491965
A2554 Luleå

Kort information

Jag är professor vid gruppen för reglerteknik inom avdelningen för Signaler och System och utbildningsledare för forskarutbildningen vid system och rymdteknik samt biträdande vetenskaplig ledare för SFIO Intelligenta Industriella Processer. Mina forskningsintressen är

 • Strukturella egenskaper av multivariabla och komplexa system
 • Regulatorstrukturdesign
 • Interaktion i multivariabla system
 • Multivariabel processtyrning
 • Estimering

Tillämpningar

 • Processstyrning och reglering
 • Intelligenta fordon
 • Intelligent transport systems (ITS)

Min publikationslista med citeringsinformation finns som profil hos Google Scholar

Aktiviteter inom utbildning och handledning

Kursansvar (mer information finns på respektive kurshemsida):

 • R0002E - Modellbygge och reglering
 • R7005E - Multivariabla och robusta styrsystem

Handledare för doktorander

 • Ali Khadim (huvudhandledare)
 • Fredrick Broström (biträdande handledare)
 • Denis Kleyko (biträdande handledare)

Doktorander som har fått sin examen:

 • Miguel Castaño (2012)
 • Ulf Andersson (2013)
 • Roland Hostettler (2014)

Handledning av Post-Doc:

 • Roland Hostettler (2014-2015)
 • Miguel Castaño (2016-2017)
 • Khalid Atta (2015-2017)

Forskningsprojekt

PiiA-WARP - Reconfigurable process control systems using wireless components, Post-doc projekt inom SIP PiiA (VINNOVA), 2016-2017. Koordinerat av LTU.

OPTi - Optimering av fjärrvärme- och fjärrkylsystem, Research and Innovation Action within Horizon 2020, 2015-2017. LTU är koordinator. Besök gärna LinkedIn grupp eller www.opti2020.eu.

PI-SKALP - Process Integration - Skalbar Platform, Forskningsprojekt inom SIP PiiA (VINNOVA), 2015-2017. Swerea Mefos AB är koordinator.

SCOPE-II - Structural Control Optimization and Paper Quality Estimation in Pulping, Samarbetsforum för massa- och pappersindustrin inom ProcessIT Innovations, 2007-2013. Projektet är avslutat. Konsortiet arbetar vidare med att starta nya forskningsprojekt.

iRoad - Intelligent Road, Forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med GEVEKO, Vägverket och Eistec, 2008-2013. Projektet är nu avslutat och resultaten produktifieras nu av industrideltagarna. Läs mer...

EQoRef - Energy and Quality Oriented Control of Refiners, Forsknings- och utvecklingsprojekt inom SCOPE konsortium, 2012-2013.

PrOSPr - ProMoVis Open Source Project, Kunskapsöverföringsprojekt finansierat av VINNOVA och SCOPE konsortiet, 2012. Projektet är avslutat och har ledd till Open Source mjukvaran ProMoVis.

MeSTA - Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning, Forsknings och utvecklingsproject finansierat av VINNOVA, SCOPE konsortiet and Hjalmar Lundbohm Research Centre, 2007-2011. Projektet är avslutat och har ledd till Open Source mjukvaran ProMoVis.

WSAN4CIP - Wireless Sensor and Actuator Networks for the Protection of Critical Infrastructures, EU FP7 project, 2009-2011. Projektet är avslutat. Läs mer...

Priser

Henry Ford Technology Award för utvecklingen av Volvo Cars Driver Alert tillsammans med Mattias Brännström, Daniel Levin och Lena Westervall, 18 september 2007, Dearborn, USA.

The Donald Julius Groen Prize 2007 för artikeln "A Driver-Distraction-Based Lane Keeping Assistance System" tillsammans med Jochen Pohl och Lena Westervall. Priset delas ut av IMechE.

Curriculum vitae

Jag växte upp i Beckingen (Saar) som ligger i regionen Saarland, Tyskland och jag är tysk och svensk medborgare. Under mina civilingenjörstudier i elektroteknik vid Universität des Saarlandes var jag utbytesstudent vid Luleå tekniska universitet mellan januari 1994 och juni 1995.
1997 fick jag mitt civilingenjörsexamen i elektroteknik och flyttade till Luleå för att påbörja forskarstudier i reglerteknik. 1999 startade jag avknoppningsföretaget SafeCont AB tillsammans med mina kollegor Andreas Johansson and Alexander Medvedev. Företagets mål var och är produktifiera forskningsresultat inom området tillförlitlig processstyrning.
I 2002 fick jag mitt teknologie doktor examen i reglerteknik och flyttade till Göteborg för att ta en anställning hos Volvo Personvagnar AB och gruppen för Aktiva säkerhetsfunktioner. Där var jag ansvarig för utvecklingen av aktiva säkerhetssystem inom området föraruppmärksamhet. Utöver det så var jag utvecklingsingenjör för anti-kollisionssystem med fokus på hotberäkning och informationsfusion. Jag är en av uppfinnarna av Volvo Cars Driver Alert system.
2006 lämnade jag Volvo Personvagnar AB och började min nuvarande befattning. I början på 2009 har jag startat företaget SafeMobility i Göteborg (numera Sentient+) tillsammans med fd kollegor som tar fram funktioner för fordon, med persprektiv på fordonsdynamik och säkerhet. 2012 blev jag befrodrat till biträdande professor i reglerteknik och 2013 tillträdde jag som utbildningsledare för forskarutbildning vid institutionen för system och rymdteknik.

Publikationer

Konferensbidrag

A latent variable approach to heat load prediction in thermal grids (2020)

Simonsson. J, Atta. K, Zachariah. D, Birk. W
Paper presented at : European Control Conference 2020
Artikel i tidskrift

Computing the allowable uncertainty of sparse control configurations (2020)

Lucchese. R, Birk. W
Journal of Process Control, Vol. 87, s. 108-119
Konferensbidrag

DigitalTwin – Computational methods zur Analyse und Optimierung von Cyber-Physical Systems (2020)

Groemer. M, Schranz. T, Birk. W, Schweiger. G
Ingår i: 16. Symposium Energieinnovation, 12.-14.02.2020, Graz/Austria, ENERGY FOR FUTURE – Wege zur Klimaneutralität, 2020
Artikel, forskningsöversikt

Modeling and simulation of large-scale systems (2020)

A systematic comparison of modeling paradigms
Schweiger. G, Nilsson. H, Schöggl. J, Birk. W, Posch. A
Ingår i: Applied Mathematics and Computation