Hoppa till innehållet
Wolfgang Birk
Wolfgang Birk

Wolfgang Birk

Professor
Luleå tekniska universitet
Reglerteknik
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Wolfgang.Birk@ltu.se
0920-491965
A2554 Luleå

Kort information

Jag är professor vid gruppen för reglerteknik inom avdelningen för Signaler och System och forskar i gränslandet mellan teori och tillämpning där begränsningar och utmaningar att kunna tillämpa metoder i industriell kontext är av stor intresse. 

Just nu är jag  tjänsteledig för att stödja mitt avknoppningsföretag i en intensiv tillväxtfas, se www.predge.se.  

Mina forskningsintressen är

 • Strukturella egenskaper av multivariabla och komplexa system
 • Regulatorstrukturdesign och Interaktion i multivariabla system
 • Multivariabel procesreglering
 • Estimering och prediktion av systembeteende
 • Modellering och simulering av komplexa system

Tillämpningar

 • Processstyrning och reglering (
 • Energisystem (förnyelsebar, fjärrvärme- och fjärrkyla, data center, byggnader)

Tidigare tillämpningar

 • Intelligenta fordon
 • Intelligent transport systems (ITS)

Min publikationslista med citeringsinformation finns som profil hos Google Scholar

Aktiviteter inom utbildning och handledning

Kursansvar (mer information finns på respektive kurshemsida):

 • R0005E- Mät- och reglerteknik
 • R7014E - Avancerade reglersystem

Handledare för doktorander

 • Johan Simonsson
 • Sebastian Fredriksson
 • Amirreza Zaman

Doktorander som har fått sin examen:

 • Miguel Castaño (2012)
 • Ulf Andersson (2013)
 • Roland Hostettler (2014)
 • Dennis Kleyko (2018)
 • Ali Khadim (2018)

Handledning av Post-Doc:

 • Maryam Razi (2020-)
 • Martin Haller (2019-)
 • Roland Hostettler (2014-2015)
 • Miguel Castaño (2016-2017)
 • Khalid Atta (2015-2017)

Forskningsprojekt

ECO-Qube - Artificial-Intelligence-Augmented Cooling System for Small Data Centres. H2020 Project. 2020-2023.Web site 

Flexi-Sync -  Flexible energy system integration using concept development, demonstration and replication. ERA-Net Project. 2019 - 2022, . Web site

Wooddee - Efficient Wood Drying Post-doc projekt inom SIP PiiA (VINNOVA) 2020-2022. Koordinerat av LTU

SimBerry (CloudBerry) - Flexible Simulation of thermal grids. Ett delprojekt av ClourBerry Data Centers. Energimyndigheten. 2018-2022.

PiiA-WARP - Reconfigurable process control systems using wireless components, Post-doc projekt inom SIP PiiA (VINNOVA), 2016-2017. Koordinerat av LTU.

OPTi - Optimering av fjärrvärme- och fjärrkylsystem, Research and Innovation Action within Horizon 2020, 2015-2017. LTU är koordinator. Besök gärna LinkedIn grupp eller www.opti2020.eu.

PI-SKALP - Process Integration - Skalbar Platform, Forskningsprojekt inom SIP PiiA (VINNOVA), 2015-2017. Swerea Mefos AB är koordinator.

SCOPE-II - Structural Control Optimization and Paper Quality Estimation in Pulping, Samarbetsforum för massa- och pappersindustrin inom ProcessIT Innovations, 2007-2013. Projektet är avslutat. Konsortiet arbetar vidare med att starta nya forskningsprojekt.

iRoad - Intelligent Road, Forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med GEVEKO, Vägverket och Eistec, 2008-2013. Projektet är nu avslutat och resultaten produktifieras nu av industrideltagarna. Läs mer...

EQoRef - Energy and Quality Oriented Control of Refiners, Forsknings- och utvecklingsprojekt inom SCOPE konsortium, 2012-2013.

PrOSPr - ProMoVis Open Source Project, Kunskapsöverföringsprojekt finansierat av VINNOVA och SCOPE konsortiet, 2012. Projektet är avslutat och har ledd till Open Source mjukvaran ProMoVis.

MeSTA - Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning, Forsknings och utvecklingsproject finansierat av VINNOVA, SCOPE konsortiet and Hjalmar Lundbohm Research Centre, 2007-2011. Projektet är avslutat och har ledd till Open Source mjukvaran ProMoVis.

WSAN4CIP - Wireless Sensor and Actuator Networks for the Protection of Critical Infrastructures, EU FP7 project, 2009-2011. Projektet är avslutat. Läs mer...

Priser

Henry Ford Technology Award för utvecklingen av Volvo Cars Driver Alert tillsammans med Mattias Brännström, Daniel Levin och Lena Westervall, 18 september 2007, Dearborn, USA.

The Donald Julius Groen Prize 2007 för artikeln "A Driver-Distraction-Based Lane Keeping Assistance System" tillsammans med Jochen Pohl och Lena Westervall. Priset delas ut av IMechE.

Curriculum vitae

Jag växte upp i Beckingen (Saar) som ligger i regionen Saarland, Tyskland och jag är tysk och svensk medborgare. Under mina civilingenjörstudier i elektroteknik vid Universität des Saarlandes var jag utbytesstudent vid Luleå tekniska universitet mellan januari 1994 och juni 1995.
1997 fick jag mitt civilingenjörsexamen i elektroteknik och flyttade till Luleå för att påbörja forskarstudier i reglerteknik. 1999 startade jag avknoppningsföretaget SafeCont AB tillsammans med mina kollegor Andreas Johansson and Alexander Medvedev. Företagets mål var och är produktifiera forskningsresultat inom området tillförlitlig processstyrning.
I 2002 fick jag mitt teknologie doktor examen i reglerteknik och flyttade till Göteborg för att ta en anställning hos Volvo Personvagnar AB och gruppen för Aktiva säkerhetsfunktioner. Där var jag ansvarig för utvecklingen av aktiva säkerhetssystem inom området föraruppmärksamhet. Utöver det så var jag utvecklingsingenjör för anti-kollisionssystem med fokus på hotberäkning och informationsfusion. Jag är en av uppfinnarna av Volvo Cars Driver Alert system.
2006 lämnade jag Volvo Personvagnar AB och började min nuvarande befattning. I början på 2009 har jag startat företaget SafeMobility i Göteborg (numera Sentient+) tillsammans med fd kollegor som tar fram funktioner för fordon, med persprektiv på fordonsdynamik och säkerhet. 2012 blev jag befrodrat till biträdande professor i reglerteknik och  under 2013-2016 jag var forskarutbildningsansvarig vid System och rymdteknik. Sen 2015 är jag befordrat till professor i reglertknik och under tiden 2017-2019 var jag styrelseledamot i styrelsen av LTU.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experiences from City-Scale Simulation of Thermal Grids (2021)

Simonsson. J, Atta. K, Schweiger. G, Birk. W
Resources, Vol. 10, nr. 2
Konferensbidrag

A latent variable approach to heat load prediction in thermal grids (2020)

Simonsson. J, Atta. K, Zachariah. D, Birk. W
Ingår i: European Control Conference 2020, s. 344-349, IEEE, 2020
Konferensbidrag

A new controllability index based on Hankel singular value (2020)

Yang. S, Birk. W, Cao. Y
Ingår i: 21th IFAC World Congress, s. 4662-4667, Elsevier, 2020
Konferensbidrag

An Improved Gramian-based Interaction Measure for Time-Delay Systems (2020)

Moaveni. B, Birk. W
Ingår i: Proceedings of the IFAC World Congress 2020, s. 11735-11739, Elsevier, 2020
Artikel i tidskrift

An Initial Model for Zero Defect Manufacturing (2020)

Lindström. J, Kyösti. P, Birk. W, Lejon. E
Applied Sciences, Vol. 10, nr. 13